Lån från US Export-Import Bank tillåter modernisering av 40 Wabtec-diesellokomotiv i Ukraina

Wabtec kommer att modernisera loken med flera uppgraderingar, inklusive FDL Advantage-motoruppgraderingen. Foto: Kredit: CN.

Export-Import-Banken i USA (EXIM Bank) har beviljat ett lån för att modernisera en flotta med 40 diesellokomotiv från Wabtec. Bankens finansiering förväntas uppgå till 156 miljoner USD (145 miljoner EUR) över en period på 15 år. Denna beslut möjliggör för Ukrzaliznycja att avsluta förhandlingarna med Wabtec och påbörja inköpsprocessen för lokomotiven.

Detta tillkännagavs under ett möte med den amerikanska särskilda sändebudet för Ukrainas ekonomiska återhämtning, Penny Pritzker, ordföranden och styrelseordföranden för US Export-Import Bank, Reta Jo Lewis, den extraordinära och befullmäktigade amerikanska ambassadören i Ukraina, Bridget Brink, vice premiärminister för Ukrainas återuppbyggnad, Oleksandr Kubrakov, och ordföranden för JSC Ukrzaliznytsia, Jevgen Ljaščenko.

Räddar liv

- Vi vet vilken roll järnvägen har spelat i Ukrainas och det ukrainska folkets försvar. Jag är mycket stolt över de ukrainska järnvägens anställda som har gjort allt för att rädda liv och upprätthålla järnvägsnätet för tusentals människor. De förtjänar stöd under alla omständigheter, och detta avtal, som kommer att genomföras på lagstiftningsnivå, visar vad vi kan uppnå tillsammans när regeringens och privatsektorns ansträngningar samordnas, sa Penny Pritzker.

Jevgen Ljaščenko, ordförande för Ukrzaliznycja, förklarade att Ukrzaliznycja är det första ukrainska statliga företaget som får finansiering från US Eximbank.

- Detta avtal är en fortsättning på den amerikanska regeringens politik att stödja Ukraina i en svår tid, och å andra sidan ett erkännande av Ukrzaliznycjas strategiska roll när det gäller att tillhandahålla person- och godstransport på järnvägen, inklusive evakuering av befolkningen från frontlinjen och nära krigszonen, och upprätthållande av livsmedelssäkerheten genom att säkerställa exporten av spannmål. Ukrzaliznycja har framgångsrikt använt Wabtec's diesellokomotiv, vilket har stärkt företagets förmågor," betonade han.

Rätt plats för investeringar

- Som ingen annan känner vi Ukrainas livspuls i våra hjärtan och gör vårt bästa för att hjälpa till. Vårt mål är att utveckla export- och importverksamheten. Det ukrainsk-amerikanska samarbetet blir allt starkare, och vår regering är fast övertygad om att Ukraina är rätt plats för investeringar. Detta avtal är en symbol för att återuppbyggnadsprocessen i Ukraina har kommit igång trots konflikten, och det kommer att gynna båda länderna eftersom Ukraina kommer att få viktig utrustning, samtidigt som detta projekt ger en skjuts för vår privata sektor att mer aktivt delta i återuppbyggnaden i Ukraina, sa Retha Jo Lewis, ordförande för US Export-Import Bank.

"Vi är tacksamma mot våra amerikanska partner för deras samarbete och hoppas att vår första transaktion kommer att bli en modell för andra ukrainska låntagare som tillsammans med US Eximbank kommer att genomföra strategiska investeringsprojekt i Ukraina," avslutade Jevgen Ljaščenko.

Som påminnelse: Ukrzaliznycja planerar att involvera ett brett spektrum av ledande ukrainska företag i reparationsverksamheten, som kommer att tillhandahålla företaget den nödvändiga mängden knappa utrustningar för att reparera godståglokomotiven i TE33AS-serien tillverkade av Wabtec Corporation. Källa: Ukrzaliznycja