Hagastadens spårtunnlar spränger sig fram mot Odenplan

Vid Odenplan ska tunnlarna anslutas till den gröna linjen. Foto: Wikimedia Commons

Arbetet fortskrider med Stockholms nya tunnelbana i Vasastaden. Från Hagastaden sprängs nu spårtunnlar norrut mot Solna samt under Vasastaden, med riktning söderut, mot Odenplan där de kommer att ansluta sig till den gröna linjen. 

Arbete under mark pågår för närvarande med att borra och spränga ut spårtunnlar och plattformsutrymmen för den nya stationen Hagastaden. Tunnlar sprängs i två riktningar: norrut mot Solna och söderut mot Vasastaden. Arbetet med att spränga ut tunnlarna mot Odenplan förväntas pågå fram till 2025 då de ska anslutas till den gröna linjen.

b
Torget vid Odenplan 2023. Foto: Wikimedia Commons
b
Stockholms blivande tunnelbanenät. Karta: Region Stockholm

På ytan pågår arbeten för att bygga utrymningsvägar från de separata enkelspårstunnlarna mellan Odenplan och Hagastaden, som löper på olika nivåer. Detta möjliggör utrymning vid händelse av brand eller annan nödsituation. Byggstart för utrymningsvägen vid korsningen Torsgatan/Karlbergsvägen planeras preliminärt till sommaren 2024. Dessa arbeten förväntas pågå till hösten 2025. Arbetena för utrymningsvägen närmast Odenplan förväntas börja vid årsskiftet 2024/25.

Enligt tidplanen förväntas arbetet med att spränga ut tunnlar och plattformsutrymmen vara klart 2025. Därefter påbörjas arbetet med att bygga biljetthallar, rulltrappor, hissar och andra nödvändiga utrymmen samt installation av spår och signalsystem. Slutgiltiga tester och provkörningar genomförs innan den gröna linjen till Arenastaden planeras att öppna för trafik 2028.

b
Arenastaden, visionsbild av mellanplan. Foto: Region Stockholm/&Rundquist

Källa: Region Stockholm