Göteborgs spårvägstrafikanter i motvind

Linje 6. Foto: tommao wang/Unsplash

Våren har för Göteborgarna inneburit många stökiga och röriga situationer gällande spårvägstrafiken. Det har varit rälsbrott, kontaktledningsfel, elavbrott och nu ska hållplatsen längs Regnbågsgatan tas bort. Samtidigt påverkas trafiken längs Per Dubbsgatan, vid Sahlgrenskas huvudentré, på grund av spårarbete. 

Spårarbeten

Från den 20:e till den 27:e april kommer trafiken längs Per Dubbsgatan vid Sahlgrenskas huvudentré att påverkas på grund av ett planerat spårarbete mellan Annedalsmotet och Sahlgrenskas huvudentré.

Under denna period kommer bil- och kollektivtrafiken att omledas, medan gång- och cykeltrafiken fortsätter som vanligt. Spårvagnstrafiken mellan Wavrinskys Plats och Linnéplatsen/Botaniska kommer att vara inställd och ersätt asmed bussar. Bil- och busstrafiken kommer att påverkas av stängda körfält på Per Dubbsgatan i båda riktningar mellan Annedalsmotet och Sahlgrenskas huvudentré. Det innebär att trafiken kommer att ledas om till ett körfält i varje riktning.

Indragen hållplats

Resenärer på Lindholmen kan förvänta sig en tillfällig omställning i sina färdrutter. En ny spårvagnssträcka planeras att öppnas om ungefär 1,5 år längs Lindholmsallén. Detta har lett till att Västtrafik har tagit bort en hållplats längs Regnbågsgatan permanent, rapporterar Göteborgs-Posten.

– Vi har börjat förberedelserna för spårvagnstrafik till Lindholmen, som ska öppnas vid årsskiftet 2025 - 2026, säger Frida Antonsson, kommunikatör vid Västtrafik, säger kommunikatören Frida Antonsson från Västtrafik till Göteborgs-Posten.

Rälsbrott, kontaktledningsfel och elavbrott

Tidigare under våren drabbades Göteborg även av ett rälsbrott vid Chalmers vilket orsakade stora problem i spårvagnstrafiken. Ett kontaktledningsfel förvärrade dessutom situationen ytterligare vilket resulterade i att Chalmerstunneln tillfälligt stängdes av.

Grädden på moset blev elavbrottet i början av april som orsakade kraftiga förseningar i Göteborgs spårvagnstrafik på linje 1, 2, 3, 6 och 8. Orsaken var ett elavbrott mellan Svingeln och Redbergsplatsen rapporterar Göteborgs-Posten.

Källa: Göteborgs-Posten och Trafiken.nu