Hamburg digitaliserar stadens U- och S-Bahn

Hamburgs tunnelbana planerar för autonom drift. Foto: Creative Commons Lic, pixabay, kredit: Wolfgang-1958

Hamburgs senat antog nyligen en strategi för digital mobilitet för att göra stadens transporter mer digitala, effektiva och enklare för invånarna. Centralt i strategin är att digitalisera tunnelbanan och pendeltågen, utveckla autonoma skjuttransporter och smarta trafikljus samt stärka hvv switch som en central plattform för mobilitet.

Anjes Tjarks, senator för transport och mobilitetsomställning, betonar digitaliseringens potential för att göra rörligheten enklare och snabbare. Hamburg har framgångsrikt etablerat sig som en metropol för digitala innovationer inom mobilitet. Enligt BITKOMs "Smart City Index" leder Hamburg kategorin Mobilitet med 98,4 poäng, långt före Nürnberg.

Autonoma fordon

Hamburg strävar efter att bli en föregångare inom autonom transport. Strategin inkluderar också projekt som finansieras av det federala ministeriet för digitalisering och transport för att integrera autonoma fordon i kollektivtrafiken.

För att säkerställa en framtidssäker digital mobilitet har strategin fastställt bindande mål och nio utvecklingsvägar för att uppnå dem. Prioritering av bussar och nödinsatsfordon, intelligenta trafikljus och realtidsdata är några av huvudpunkterna.

Hamburg fortsätter att vara en pionjär inom mobilitet, både nationellt och internationellt. Med strategin strävar staden mot en mer innovativ och effektiv transportinfrastruktur, vilket kommer att gynna alla invånare och besökare.

Källa: LOK-report