Är en avveckling av Trafikverket lösningen?

Vassijaure - Katterjåkk. Foto: Wikimedia Commons

Sverige lider av en dysfunktionell järnvägsinfrastruktur, vilket har skapat misstro bland medborgarna när det gäller punktlighet och tillförlitlighet av tågresor, skriver Norran Premium.

I norra Norrland råder osäkerhet kring järnvägsfrågan, där nattåg riskerar att försvinna och Norrbotniabanan drar ut på tiden utan ett fastställt färdigställandedatum. Det nuvarande systemet prioriterar bilvägar framför järnvägar, vilket går emot behovet av att främja pålitlig tågtrafik och att uppnå klimatmål.

Trafikverket bildades 2010 genom sammanslagningen av Vägverket och Banverket, vilket enligt Norran, har resulterat i tusentals inställda tåg och bristfälligt underhåll.

Flera länder, inklusive Estland, Nya Zeeland och Storbritannien, valde att privatialisera underhållet av sin järnvägsinfrastruktur, i likhet med Sverige. Idag har dock samtliga av dessa länder antingen återförstatligat underhållet eller är på väg att göra det, skriver tidningen.

Miljöpartiets krav är att regeringen avvecklar Trafikverket och istället skapa två separata myndigheter för järnvägsnätet och vägnätet.

Ett sådant steg skulle inrikta sig på att prioritera järnvägens behov samtidigt som det skulle möjliggöra specialiserad kompetens inom varje myndighet.

Under en lång tid har det funnits en tro att större myndigheter automatiskt leder till högre effektivitet. Istället behöver myndigheter specialiserad expertis som kan investera i och förvalta landets infrastruktur med den noggrannhet och skicklighet som krävs för att möta framtida infrastruktursbehov, skriver Norran.