Internationella tågresor ökar markant i Europa

ICE i vinterlandskap. Photo: DB, kredit Oliver Lang

Deutsche Bahn (DB), Tysklands nationella järnvägsoperatör, har upplevt en anmärkningsvärd ökning i internationell långdistansresande i Europa, med en passagerarökning på 21 procent jämfört med år 2019, något som tydligt visar på en återhämtning och mer efter pandemin.

- Med 24 miljoner gränsöverskridande resenärer under 2023 har DB svarat på denna efterfrågan genom att utöka sin kapacitet och introducera nya rutter, vilket inte bara har stärkt Europas kopplingar men även tjänat som ett aktivt bidrag till klimatskydd, skriver Railtech.

Denna utveckling speglar en större trend där allt fler européer väljer tåg för sina internationella resor, lockade av bekvämligheten, konkurrenskraftiga priser och de korta restiderna som tågresandet erbjuder. Dr Michael Peterson från DB lyfter fram denna ökning som ett tecken på tågresandets attraktionskraft och dess bidrag till miljön.

Bland DB:s internationella rutter har sträckan Berlin–Amsterdam sett den största ökningen, följt av Berlin–Warszawa och München–Verona, vilket understryker tågresornas växande popularitet. För att ytterligare möta efterfrågan planerar DB att introducera nya tågmodeller och utöka sina tjänster, inklusive direktförbindelser och kortare restider på utvalda rutter.

Förkortning av resvägar

Framtida planer inkluderar introduktionen av ICE 3neo-tågen på sträckorna Frankfurt/Main–Bryssel och Frankfurt/Main–Amsterdam, vilka förväntas vara i drift redan från mitten av 2024. Dessutom kommer uppdateringar av tidtabeller att inkludera förkortning av resvägar och utökning av direktförbindelser för att förbättra tillgängligheten och reseupplevelsen för DB:s passagerare.

De nya förbindelserna och tågmodellerna representerar inte bara en expansion av DB:s tjänsteutbud utan också en satsning på mer hållbara och effektiva resealternativ, vilket stärker kopplingarna mellan Europas städer och bidrar till kontinentens klimatmål.

Källa: Deutsche Bahn