London växte fram via transportledernas ådror likt en tumör

The Tube, Londons enorma tunnelbanenät transporterar miljoner människor varje dag. Foto: Markku Björkman

En nyligen genomförd studie visar att Londons offentliga transportsystem spelat en avgörande roll i stadens tillväxt, likt en tumör, sedan början av 1800-talet. Forskning utförd av forskare från det Schweiziska Federalt Tekniska Högskolan Lausanne har belyst hur kombinationen av tunnelbanan och järnvägar möjliggjort en blomstrande expansion av staden.

Studien avslöjar att Londons tillväxt kan delas in i två faser. Inledningsvis skedde en spridningsbegränsad tillväxt, vilken sedan nödvändiggjorde förbättrad järnvägsinfrastruktur. Denna utveckling bidrog i sin tur till att allt fler människor flyttade från centrum till förorterna. Forskarna jämför denna process med angiogenes i biologiska system, såsom tumörtillväxt, där staden utvecklades och spred sig genom dess transportnätverk likt livsviktiga blodådror.

Tillgång till två seklers data

London, ofta beskriven som en förebild för moderna metropoler, valdes som fokus för studien på grund av den rika mängden litteratur om dess historia och utveckling samt tillgången till två seklers data om befolkning och infrastruktur. Forskningen visade sig även vara relevant för Sydney.

Dr Gabriele Manoli, en av studiens författare från Lausanne samt University College London, förklarar att vägar och järnvägar världen över uppvisar slående likheter med andra transportnätverk i naturen, såsom lövådror, trädgrenar, däggdjurs cirkulationssystem och tumörers blodkärl. Dessa system är antingen designade eller har utvecklats för att effektivt distribuera resurser som människor, vatten, blod och näringsämnen för att upprätthålla och främja tillväxten av komplexa system.

Endast en analogi

Manoli betonar att liknelsen med tumörtillväxt endast är en analogi och bör inte missförstås eller feltolkas. Han understryker vikten av goda reseinfrastrukturer för utvecklingen av urbana områden, där en brist på sådana infrastrukturer kan hindra en småstad från att utvecklas till en metropol.

Studien publicerades i tidskriften Interface av the Royal Society och lyfter fram hur människan, genom utformningen av sina städer och deras transportsystem, på många sätt liknar och är en del av naturen. Denna insikt belyser inte bara historien om en av världens mest ikoniska städer utan också den djupare förbindelsen mellan mänsklig innovation och de naturliga system vi är en del av.

Källor: Telegraph / University of Lausanne