Fyra tunnlar mellan Flemingsberg och Järna ska åtgärdas

Rönninge station. Foto: Wikimedia Commons

Trafikverket satsar på att förbättra och modernisera järnvägen genom omfattande underhålls- och kapacitetshöjande åtgärder på sträckan Flemingsberg-Järna. Detta innefattar reparation och modifiering av fyra tunnlar under perioden 2024-2027.

Projektet fokuserar på att genomföra underhåll och kapacitetshöjande åtgärder på fyra tunnlar längs järnvägssträckan mellan Flemingsberg och Järna. De tunnlar som ingår är Rönninge, Bränninge, Tullinge och Ströms. 

De befintliga tunnlarna har nått en ålder där omfattande reparationer och modifieringar är nödvändiga för att säkerställa deras fortsatta funktion och hållbarhet. Samtliga inslagsvalv behöver repareras eller bytas ut och flera betongvalv måste säkras med bergbult, kontaktinjekteras och täckas med sprutbetong för att garantera stabilitet och hållbarhet över tiden.

Arbetet beräknas pågå från sommaren 2024 till år 2027. För närvarande befinner sig Trafikverket i upphandlingsskedet där olika entreprenörer och leverantörer utvärderas.

Källa: Trafikverket