Stuttgart 21: Framtiden för Tysklands största järnvägsprojekt avgörs i juni

Interiören i Stuttgarts nya järnvägsstation. Foto: Deutsche Bahn, kredit: Thomas Niedermüller

Det storslagna tyska tågprojektet Stuttgart 21 kan eventuellt tas i bruk delvis i slutet av 2025. Om detta blir verkligheten kommer dock Deutsche Bahn först att besluta i juni. Projektets partners begär planeringssäkerhet och tillförlitlighet för passagerarna.

Deutsche Bahn har informerat Stuttgart 21:s projektpartners om att en beslutning angående om projektet kan delvis startas i slutet av 2025 eller om starten måste skjutas upp inte har fattats än på grund av tidsschemaproblem och risker. En sådan bedömning planeras för juni.

Ny infrastruktur

Projektpartners begär en detaljerad tidplan för de olika faserna av invigningen. Denna plan bör klargöra vilka delar av den nya infrastrukturen som kommer att vara tillgängliga vid vilka tidpunkter, och när vissa delar av den befintliga infrastrukturen kommer att tas ur bruk.

Med tanke på kvalitetsproblemen inom pendeltågstrafiken och den regionala tågtrafiken är det av största vikt att den nya infrastrukturen blir tillgänglig så snart som möjligt. Pendeltågen över den nya stationen Mittnachtstraße förväntas tas i bruk i mitten av 2026, och Gäubahn kommer därför att stängas först då.

Passagerarnas behov prioriteras

Planeringssäkerhet krävs nu, och man kan inte vänta till juni för fler beslut. Deutsche Bahn kan fortfarande göra beslut om ytterligare steg för att ta projektet i bruk i slutet av 2025 under de kommande månaderna.

Projektpartnerna är överens om att passagerarnas behov alltid ska prioriteras, och att alla planer på att börja använda den nya infrastrukturen måste anpassas efter detta. Deutsche Bahn uppmanas att inleda processer för att samordna tidtabeller och de fordon som krävs med projektpartnerna så snart som möjligt, medan man också måste beakta Stuttgarts behov av nytt bostadsutrymme.

Felstart ger negativ påverkan

- Vi måste undvika en skakig start. Tillräcklig förberedelsetid för testning av fordon och godkännanden är nödvändigt, säger Winfried Hermann, Tysklands transportminister.

- Med tanke på projektets komplexitet krävs det gott om tid för tester. En störningsfylld start skulle också negativt påverka hela nätverket, vilket ingen seriöst önskar."

Stuttgarts borgmästare, Frank Nopper, förväntar sig att Deutsche Bahn snabbt ger klartecken om när den nya genomgångsstationen, Pfaffensteigtunneln och det Digitala Noden ska tas i bruk.

- Vi vill att genomgångsstationen och Pfaffensteigtunneln blir klara så snabbt som möjligt. Och i tider av stort bostadsbehov behöver vi också Rosensteinområdet, med upp till 5 700 bostäder, så fort som möjligt, säger han.

Anslutning till flygplatsen

Thomas S. Bopp, ordförande för Verbands Region Stuttgart, uttrycker frustration över den nuvarande infrastrukturen och betonar vikten av att minska störningar och snabbt genomföra förbättringar. Carsten Poralla, VD för Stuttgart flygplats, betonar vikten av att snabbt slutföra anslutningen av flygplatsen till det nationella och regionala tågnätet.

Stuttgart 21 är kopplat till de stora projekten Digital Knoten Stuttgart (DKS) och Gäubahnausbau Nord. Deutsche Bahn diskuterar finansieringen av dessa projekt med den federala regeringen.

Källa: Lok-Report