Nurminen Logistics expanderar i Sverige med ny järnvägssträcka

Från Haparanda och Umeå till Göteborg på räls Foto: Arkivbild

Det finländska logistikföretaget Nurminen Logistics fortsätter sin internationella tillväxt genom att öppna en ny järnvägssträcka i samarbete med VÄTE Rail AB från Haparanda och Umeå i Sverige till Göteborg, Nordens största hamn. Dessutom etablerar Nurminen ett dotterbolag i Göteborg.

Den nya järnvägsförbindelsen från Umeå och Haparanda till Göteborg stärker företagets västra förbindelser och konkurrenskraft, särskilt på Finlands västkust och i norra regioner. Gods kan först transporteras från Vasa med Wasalines ropaxfartyg till Umeå, där Kvarken Ports sköter hamnfunktionerna. Sedan fortsätter resan med järnväg till Göteborg. I norr sker lastning och lossning vid Haparanda terminal.

”Vår nya rutt öppnar alternativ och affärsmöjligheter för såväl industriföretag, rederier som transport- och logistikföretag. Hittills har last från norra Finland först färdats många hundra kilometer med lastbilar till Helsingfors innan de har lastats på fartyg. Det bör noteras att från finska hamnar finns endast feeder-anslutning till Europa och först därifrån finns världshavsförbindelse. Tack vare den nya järnvägsförbindelsen Haparanda – Göteborg kommer sträckan till världshavsförbindelserna att förkortas avsevärt, och företagen kan minska sin klimatpåverkan och sina exportkostnader, där bränslekostnaderna är en betydande kostnad”, säger Marjut Linnajärvi, ansvarig för Nurminens järnvägsverksamhet.

Från Göteborgs hamn finns direkt världshavsanslutning till Amerika, Fjärran Östern och Europa, vilket möjliggör kombination av transporter med logistikföretagets rutt till Centralasien och Kina. 

"På grund av den nuvarande geopolitiska situationen har Finlands internationella tillgänglighet försämrats avsevärt och funktionella och logistiska lösningar och tjänster är nu av ännu större betydelse för Finlands konkurrenskraft, framgång på exportmarknaderna och försörjningstrygghet. I en föränderlig värld behövs mod och flexibilitet”, sammanfattar Linnajärvi.

Regelbundna, schemalagda och veckovisa tågförbindelser från Haparanda och Umeå kommer att inledas i april.

b
Gods kan transporteras från Vasa med ropaxfartyg till Umeå, där hamnfunktionerna och därifrån fortsätter resan med järnväg till Göteborg. I norr utförs lastning och lossning vid Haparanda terminal. Bild: Nurminen Logistics