Sicklas framtid som kollektivtrafikknutpunkt tar form

Bilden visar entré till tunnelbanans station Sickla i Sickla stationshus. Entrén vetter mot Saltsjöbanans och Tvärbanans spår. Vy från Värmdövägen i riktning mot Stockholm. Visionsbild: www.tmrw.inc. 

I Sickla, Nacka kommun strax utanför Stockholm stad, är på väg att bli en viktig centralpunkt för kommande kollektivtrafik. Flera projekt pågår i närheten av utbyggnaden av tunnelbanan, vilket kommer att förvandla området. Nu offentliggörs nya visionsbilder  som visar hur framtidens tunnelbana, Tvärbana, Saltsjöbana och busslinjer kommer att mötas i denna centrala knutpunkt.

I Sickla kommer tunnelbanan att ha totalt fyra entréer, varav två kommer att integreras i det nya stationshuset. Det har byggs av Atrium Ljungberg och det är Kanozi Arkitekter som har ritat Sickla Stationshus.

. En av entréerna kommer att öppna mot Saltsjöbanans och Tvärbanans spår, medan den andra placeras i hörnet av Smedjegatan och Sickla industriväg.

När tunnelbanan är färdig år 2030 kommer resan mellan Sickla och T-Centralen att ta endast 8 minuter, vilket skapar nya möjligheter för resande mellan norra och södra Stockholm. Tillsammans med Tvärbanan, Saltsjöbanan och busslinjer blir Sickla en central knutpunkt i Stockholms framtida kollektivtrafiknät.

Stationshuset i Sickla förväntas vara färdigställt tidigare, och redan år 2025 planeras de första verksamheterna att flytta in. Det kommer att erbjuda kontorsutrymmen, konferenslokaler och restauranger.

b
Entrén till tunnelbanans station Sickla i Sickla stationshus. Entrén vetter mot Saltsjöbanans och Tvärbanans spår. Vy från Värmdövägen i riktning mot Stockholm. Visionsbild: www.tmrw.inc. 
b
Knutpunkten vid Sickla stationshus. Vy från hörnet av Värmdövägen och Sickla industriväg. Visionsbild: www.tmrw.inc
b
En av entréerna till tunnelbanans station Sickla i Sickla stationshus. Vy över hörnet av Sickla industriväg och Smedjegatan. Visionsbild: www.tmrw.inc. 
b
En av entréerna till tunnelbanans station Sickla i Sickla stationshus. Vy över hörnet av Sickla industriväg och Smedjegatan. Visionsbild: www.tmrw.inc

Källa: Stockholms stad