Nya uppställningsspår för lokal- och regionaltåg i Göteborg

Nybyggnationen innefattar 5000 meter järnvägsspår, 18 växlar, kontaktledningar, signalsystem och markarbeten. Foto: Peab

Peab har tilldelats uppdraget att bygga nya uppställningsspår för lokal- och regionaltåg i Lärje, norr om Göteborg, inom Göteborgsområdet. Kontraktssumman för detta projekt uppgår till 392 miljoner svenska kronor och har beviljats av Trafikverket.

Projektet utgör en del av Trafikverkets initiativ att öka kapaciteten och tillgängligheten för tågtrafiken i Göteborgsregionen. Med öppnandet av Västlänken förväntas trafikmönstret förändras, vilket kommer kräva ytterligare uppställningsmöjligheter för tågen när de inte är i drift. Lärje har identifierats som en lämplig plats för detta ändamål, främst tack vare dess närhet till det centrala järnvägsnätet, inklusive Västlänken. Peab har nu fått uppdraget att konstruera dessa nya spår.

– Vi är glada och stolta över att få vara med och bidra till utvecklingen av järnvägen i Göteborgsområdet. Det här är ett spännande och utmanande projekt som kräver god samverkan mellan alla inblandade parter, säger Berth Larsson, regionchef på Peab. 

Totalt omfattar nybyggnationen 5000 meter järnvägsspår, 18 växlar, kontaktledningar, signalsystem och markarbeten.

Uppdraget är en totalentreprenad med start i februari 2024 och beräknas vara färdigställt sommaren 2027.