Fler tågavgånger och 40% fler bussturer i Lerum

Från och med 2027 blir det tätare turer, elbussar och tåg var tionde minut i Lerums kollektivtrafik. Fotograf: Thomas Harrysson

Västtrafik ökar och elektrifierar kollektivtrafiken i Lerum genom tätare bussturer och elbussar samt tåg som går var tionde minut från Floda och Lerum. Efter att banarbetena på Västra stambanan är klara 2027 planerar Västtrafik en stor satsning på kollektivtrafiken i Lerums kommun. Det beslutades av Västtrafiks styrelse nyligen.

– Vi planerar för en storsatsning i Lerums kollektivtrafik och ser en stor potential för ökat hållbart resande. Lerum är en expansiv kommun och vi rustar för att kunna ta emot ännu fler resenärer i kollektivtrafiken, säger Bijan Zainali, Västtrafiks styrelseordförande.

En kraftig ökning av busstrafik med 40% fler turer planeras. Det gäller främst på kvällar och helger samt till och från tågstationerna i Lerum och Floda. Ungefär hälften av bussarna blir eldrivna för en tystare och renare trafik. En ny linje mellan Gråbo och Lerum införs samtidigt som Gråbosnabben och Lerumsnabben tas bort för att satsa på tågtrafiken med fler avgångar och mer plats ombord.

För tågtrafiken innebär detta sex avgångar per timme från Floda och Lerum istället för dagens två. Restiderna blir oförändrade eller snabbare trots byte till buss för att nå tågstationerna. För att öka hastigheten tas Aspedalen station och Sävenäs station bort som stopp, men resenärer kan fortfarande nå dem via andra stationer.

– Resenärerna kommer fortsatt ha bra resmöjligheter in mot Göteborg men fler resor kommer ske med tåg istället för buss. På det stora hela blir det nya trafikupplägget en stor förbättring för resenärerna i Lerum, säger Eva Lindh, verksamhetschef trafik- och samhällsutveckling på Västtrafik.