Train Alliance summerar 2023

Under 2023 beslutade Train Alliance bland annat i att investera i en ny lokverkstad i Borlänge och att teckna marksäkringsavtal med avsikt att etablera en ny modern lokverkstad i Malmö. Foto: Arkivbild

Joakim Weijmer, VD Train Alliance summerar 2023 som händelserikt och pekar ut färdigriktningen för 2024. Organisationen har under 2023 stärkts för att möta ökande kunduppdrag och förvaltningsbehov i takt med att nya anläggningar tas i drift.

Bolagets utvecklingsprojekt i Sigtuna och Hallsberg har tagit steg framåt under året. I Sigtuna närmar sig arbetet med ny järnvägskapacitet i Brista sitt genomförandeavtal med Trafikverket. Rikskombiterminalen i Rosersberg förbereds för att kunna ta emot längre tåg, och planerna finansieras delvis genom EU-bidrag. Intresset för utvecklingen i Hallsberg är stort, med flera potentiella kunder som visar intresse för det planerade logistikområdet, enligt Joakim Weijmer.

Train Alliance Sweden har säkrat flera viktiga avtal under året, inklusive ett 25-årigt hyresavtal med Akiem Technic Germany GmbH & Co.KG för en ny lokverkstad i Borlänge. Samarbetet med Siemens Mobility sträcker sig även till Malmö och Göteborgs Hamn, där nya lok- och vagnverkstäder planeras.

Arbetet med att utveckla verksamhetsområdet i Tillberga och samarbetet med Ånge kommun har fortskridit positivt, enligt Joakim Weijmer. Konceptstudier har också pågått, bland annat i Kalmar där Train Alliance bidrar till utformningen av en verkstadsdepå för nya regionaltåg.

Finansiella resultat för 2023 visar på en omsättning på 272,7 miljoner kronor, där avyttringar av anläggningar utgjorde en betydande del. Rörelseresultatet och nettoresultatet var något lägre än föregående år.