Konflikt vid gränsen: Flera ton ukrainskt spannmål spillt i Polen

Polska demonstranter öppnade spannmålsvagnarnas kranar vilket ledde till att flera ton ukrainskt spannmål rann ut på spåren. Spannmål som var på väg till Berlin och vidare till Afrika och andra behövande länder. Foto: Tågoperatören Ukrzaliznycja

Ukrzaliznycja, Ukrainas statliga järnvägsföretag, uttrycker bestörtning över polska demonstranters ingrepp i järnvägstrafiken vid den polska godsterminalen Medyka. Demonstranterna har otillåtet öppnat lossningsanordningen på två ukrainska godsvagnar lastade med spannmål, vilket resulterade i att flera ton spannmål spilldes på rälsen. Den ukrainska exportlasten, som var på transit genom Polen på väg till Tyskland, är nu blockerad.

Trots ett införselstopp av ukrainskt spannmål till Polen sedan april 2023, som enbart tillåter transit genom landet, har dessa godsvagnar blivit måltavlor för sabotage. Alla vagnar genomgår granskning och försegling vid gränsen av polska tullmyndigheter för att förhindra att spannmålet når den polska marknaden. Trots detta står för närvarande omkring 40 ukrainska vagnar med jordbruksprodukter i kö för omlastning vid Medyka.

Ukraina börjar nu använda tågplattformar för att kringgå denna gränsblockad , sade Ukrzalynitsya. Det första tåget som sattes in i operationen flyttade 23 lastbilar över gränsen från Ukraina till Polen, heter det i ett uttalande.

Fördöms av järnvägsföretaget

Ukrzaliznycja fördömer dessa handlingar som inte bara undergräver försöken att lösa pågående problem utan även gynnar aggressorstaten Ryssland. Företaget har rapporterat händelsen till polska järnvägsmyndigheter och Ukrainas ambassad i Polen och efterlyser ett omedelbart slut på de olagliga aktionerna. En vädjan har även riktats till polska rättsvårdande myndigheter.

Oleksandr Kubrakov, Ukrainas minister för gemenskaper, territorier och infrastrukturutveckling, kategoriserar händelsen som en politisk provokation syftande till att splittra nationerna. Detta inträffar i skuggan av tidigare protester där polska demonstranter blockerade både person- och godståg mellan Ukraina och Polen.

Trots dessa spänningar fortsätter persontrafiken mellan Ukraina och Polen enligt plan. Denna incident belyser de växande spänningarna i regionen och behovet av diplomatiska lösningar för att säkerställa fortsatt samarbete och stabilitet.

Källa: Ukrzaliznycja