DB Cargo utökar sin intermodala trafik

Lyft av gods från väg till järnväg. Foto: DB Cargo

Efterfrågan på miljövänliga transportalternativ ökar stadigt i takt med att företag blir allt mer medvetna om behovet av hållbarhet. För att möta detta växande behov expanderar DB Cargo Full Load Solutions sin intermodala trafik från Sverige till ytterligare tre länder: Tyskland, Nederländerna och Belgien.

Denna expansion bygger på framgångarna från 2023 då företaget etablerade intermodala transportlösningar mellan Sverige och Italien, vilket fick stor uppmärksamhet från företag som söker effektiva och miljövänliga sätt att frakta sitt gods.

Den intermodala trafiken som företaget erbjuder fokuserar huvudsakligen på järnvägstransport, men kan kompletteras med lastbil- och sjötransport vid behov. Genom att flytta godstransporter från väg till järnväg kan företag minska sina koldioxidutsläpp med upp till 80% jämfört med traditionell lastbilstransport. Att säkerställa kontinuerliga godsflöden är avgörande för att hålla transporterna hållbara och minimera risken för tomma trailers under resan. Dessutom bidrar övergången från tunga lastbilar till järnvägstransporter på långa sträckor inte bara till att minska miljöpåverkan utan även till att avlasta vägarna och öka trafiksäkerheten.

För att möta den ökande efterfrågan och säkerställa tillgängligheten av transportkapacitet investerade DB Cargo Full Load Solutions under 2023 i nya trailers, med planer på att ytterligare öka tillgången under 2024. Genom att använda sina egna trailers kan företaget säkerställa tillgången till transportkapacitet på ett mer pålitligt sätt och effektivt möta de varierande behoven hos sina kunder.