God tillväxt för Railcare 2023

Effektiva snömaskiner haft fullt med jobb. Foto: Railcare

Railcare rapporterar positiva resultat för fjärde kvartalet och helåret 2023. Nettoomsättningen ökade med 16,6 procent till 149,3 MSEK under fjärde kvartalet, och rörelseresultatet ökade till 13,2 MSEK. För hela året 2023 ökade nettoomsättningen med 13,5 procent till 564,2 MSEK och rörelseresultatet till 67,9 MSEK. Styrelsen föreslår en utdelning på 0,70 SEK per aktie.

Sammanfattning av VD och koncernchef Mattias Remahls kommentarer:

 • Trots en tidig vinter och inställda entreprenadjobb levererades ett stabilt fjärde kvartal. Året som helhet var mycket framgångsrikt med fortsatt tillväxt och god rörelsemarginal. Railcare hanterade utmaningar både i omvärlden, med oroligheter och hög inflation, samt inom branschen med införandet av ett nytt trafikplaneringssystem som krävde snabb problemlösning.
   
 • Vintern kom tidigt och påverkade planerade jobb i mellersta och södra Sverige, men företagets effektiva snömaskiner var i full gång och visade på behovet av beredskap för snöhantering.
   
 • Entreprenadverksamheten i Storbritannien hade låga volymer mot slutet av planperioden 6, CP6. Företaget förbereder nu för CP7 som börjar den 1 april 2024 och med att förnya ramavtalet med kunden Network Rail.
   
 • Lokverkstaden har fortsatt hög beläggning, men leveransproblem av komponenter försenade färdigställandet av TB-lok för Infranords räkning. Transportverksamheten pågick enligt plan fram till mitten av december då ett malmtåg spårade ur och stoppade vissa av uppdragen.
   
 • Urspårningen på Malmbanan understryker behovet av en robust och tillförlitlig järnväg. Trots att stoppet inte påverkar Railcare betydligt, har LKAB bedömt sitt inkomstbortfall till 100 miljoner kronor per dygn.
   
 • Ett nytt avtal om röjningslok för beredskap har tecknats och bidrar till att säkra långsiktigheten i transportverksamheten. Det presenterades på järnvägsmässa i Sydney, där Railcare deltog och utforskade möjligheter i Australien.
   
 • Railcare belönades vid Skellefteås näringslivsgala med priserna Årets hållbara företag och Årets företag.