Mikael Ferm blir ny projektledare för Norrbotniabanan

Mikael Ferm. Foto: Piteå kommun

Mikael Ferm, för närvarande projektledare för vindkraftsprojekt på Piteå kommuns Samhällsbyggnadsförvaltning, har utsetts till den nya projektledaren för Norrbotniabanan. Han har omfattande erfarenhet av att leda stora och komplexa projekt, inklusive arbete med vindkraftsfrågor i Markbygden.

I sin nya roll kommer han att leda kommunens insatser för Norrbotniabanan och säkerställa att projektet följer kommunens mål i samråd med Trafikverket. Med Trafikverkets järnvägsutredning som inleds 2024 är det nödvändigt för kommunen att intensifiera sitt arbete för att hålla jämna steg med planeringen.

Mikael kommer att vara en del av avdelningen Hållbar tillväxt på Kommunledningsförvaltningen och samarbeta nära med specialister från Samhällsbyggnadsförvaltningen, som ansvarar för detaljplaner relaterade till Norrbotniabanans passage genom kommunen.

"Jag ser med tillförsikt fram mot att börja arbeta med det största infrastrukturprojektet i Piteås historia. Det innebär att jag får vara med och bidra till kreativ samhällsutveckling genom att arbeta både med befintlig infrastruktur och de förändringar som krävs för den nya järnvägens tillkomst", säger Mikael Ferm.

Källa: Piteå kommun