Negativt resultat för Green Cargo 2023

Minskad nettoomsättning för Green Cargo 2023 Foto: Green Cargo

Under 2023 avvek resultatet från Green Cargos planer, med en bruten tillväxttrend från 2022. Kostnadsinflation ökade och det försvagade konjunkturläget minskade efterfrågan på transporter.

Green Cargos intjäningsförmåga påverkades negativt av Trafikverkets implementering av planeringssystemet MPK, men systemet förbättrades vid tidtabellsskiftet i december.

Under det sista kvartalet av året var koncernens volymer och intäkter låga. De höga produktions- och underhållskostnaderna påverkade negativt koncernens resultat, vilket ledde till att koncernens rörelseresultat i fjärde kvartalet låg på -71 MSEK (-11 MSEK), inklusive 75 (187) MSEK i erhållen miljökompensation.

Under hela året minskade koncernens nettoomsättning med knappt åtta procent till 4 168 MSEK, främst på grund av avslutningen av den norska inrikesverksamheten. Transportvolymerna minskade med över sex procent jämfört med 2022. Rörelseresultatet för året var -44 MSEK (104 MSEK), inklusive 430 MSEK i miljökompensation.

Under 2024 kommer fokus ligga på att öka tillförlitligheten, förbättra kvaliteten gentemot kunder och samtidigt förenkla och effektivisera interna processer.

Källa: Green Cargo