Sparåtgärder hotar Deutsche Bahns ICE-beställningar

ICE3Neo. Därutöver utvecklar DB en ny höghastighetstågmodell som kan uppnå hastigheter upp till 300 km/h och erbjuda nivålik instigning direkt från perrongen. Foto: Deutsche Bahn

Deutsche Bahn står inför en ekonomisk utmaning efter att den tyska staten tilldelat bolaget betydligt mindre pengar än planerat. Detta har lett till att koncernen nu måste prioritera sina projekt och överväga besparingar, även inom beställningar av nya ICE-tåg.

Martin Burkert, vice ordförande i Deutsche Bahns styrelse och chef för järnvägsorganisationen EVG, uttrycker oro över möjliga konsekvenser för tågflottan.

Inga nedskärningsplaner

Trots sparbehovet försäkrar en talesperson för Deutsche Bahn att det inte finns några planer på att skära ner på inköp av fjärrtrafiktåg. Bolaget planerar att investera cirka tolv miljarder euro i nya fjärrtrafiktåg fram till 2030, med målet att minska genomsnittsåldern på ICE-flottan från 18 till 12 år. En förnyelse av flottan förväntas bidra till färre störningar och ökad punktlighet.

För närvarande arbetar Deutsche Bahn med att introducera nya ICE-tåg av modellerna ICE 4 och ICE 3neo, med ambitionen att expandera flottan till över 450 ICE-tåg fram till slutet av decenniet. Dessutom pågår utvecklingen av en ny höghastighetstågmodell som kan uppnå hastigheter upp till 300 km/h och erbjuda nivålik instigning direkt från perrongen.

Renovering av befintligt nätverk

När det gäller infrastrukturprojekt har Deutsche Bahn börjat ompröva tidsplanen för olika satsningar. Prioriteten läggs på att renovera befintligt nätverk framför nybyggnation. Burkert betonar vikten av politiskt stöd för att hantera de ekonomiska utmaningarna och avgöra vilka projekt som kan behöva skjutas på framtiden. Han poängterar att det är viktigt att tydliggöra vilka projekt som kommer att genomföras och vilka som eventuellt måste prioriteras bort.

Deutsche Bahn står inför en osäker framtid med behov av att navigera i en komplicerad ekonomisk situation, samtidigt som man strävar efter att upprätthålla och förbättra sin service och infrastruktur.

Källa: Tidningen Mercure/DB