MTR säljer MTRX

MTRX. Foto: MTR

MTR Nordic har nyligen undertecknat ett avtal med VR-Group Plc för försäljningen av MTRX, snabbtågsföretaget som kör sträckan mellan Stockholm och Göteborg. Planen är att avsluta försäljningen av snabbtågsföretaget i slutet av maj 2024, under förutsättning att berörda myndigheter ger sitt godkännande.

– Vi startade MTRX 2015 med en övertygelse om att det går att erbjuda svenska tågresenärer en ännu bättre tågupplevelse, och under de senaste nio åren har vi gång på gång bevisat just det. Vi är stolta över att driva utvecklingen av svensk tågtrafik med kunden i fokus och jag vill rikta ett stort tack till alla som är med och bidrar till det, säger Caroline Åstrand, vd för MTR Nordic.

Tågoperatören har introducerat flera nya serviceerbjudanden för de svenska resenärerna, såsom biljettlöst resande och automatisk förseningsersättning. Företaget rankas som ett av Sveriges mest innovativa företag av Svenskt innovationsindex.

– Försäljningen är ett kommersiellt beslut i linje med de övergripande affärsmålen, med syfte att fortsätta den positiva utvecklingen av MTRX. Vi kommer nu att förbereda för en smidig övergång med resenärernas bästa som högsta prioritet, säger Caroline Åstrand.

VR, det finländska företaget med omfattande erfarenhet inom järnvägsbranschen, har verksamheter inom upphandlad stadstrafik, logistik och underhåll samt fjärrtrafik i Finland. De har varit närvarande i Sverige sedan 2022 och med förvärvet av MTRX utökar de nu sin svenska persontrafikverksamhet från regional trafik till att även omfatta fjärrtrafik.

– Marknaden för kommersiell fjärrtågstrafik i Sverige är mycket attraktiv – och den är ungefär dubbelt så stor som Finlands. Spårtrafikens andel av transporterna är också dubbelt så stor som i Finland. MTRX är en lagom stor och oberoende aktör med god kundupplevelse och medarbetarnöjdhet. MTRX har framgångsrikt tagit positionen som utmanare på den svenska tågmarknaden och har också belönats för sin innovationsförmåga – och jag är övertygad om att vi tillsammans kan fortsätta utveckla nya tjänster för nordiska tågresenärer. Förvärvet stärker också konkurrenskraften för vår befintliga verksamhet inom svensk spårbunden trafik, säger VR:s verkställande direktör Elisa Markula.

Försäljningen av MTRX till VR förväntas slutföras i slutet av maj 2024, efter att berörda myndigheter gett sitt godkännande.