Pågående projektering av Sikträsk bangårdsförlängning

Ombyggnaden kommer även att öka kapaciteten för persontrafiken och möjliggöra smidigare tågmöten. Foto: Trafikverket

I syfte att stärka kapaciteten för både person- och godståg genomgår Sikträsk bangård i Norrbotten en förlängning för att möta den växande efterfrågan på effektiv järnvägstransport. Trafikverket, Sveriges transportstyrelse, leder detta projekt för att möjliggöra smidig drift av 750 meter långa tåg längs Malmbanan.

Nuvarande Status

För närvarande befinner sig projektet i designfasen med pågående projektering. Initiativet att utveckla järnvägsplanen påbörjades i början av 2020 och planerad byggstart är preliminärt sommaren 2025.

Projektöversikt

Sträckan mellan Gällivare och Kiruna trafikeras för närvarande av en blandning av persontrafik, malmtransport och godståg. För att adressera den eskalerande efterfrågan och optimera verksamheten längs denna avgörande korridor har Trafikverket påbörjat förlängningen av Sikträsk bangård. Det primära målet är att underlätta möten mellan 750 meter långa tåg, ett centralt steg för att förbättra Malmbanans totala kapacitet. Dessutom förväntas denna ombyggnad förbättra effektiviteten för persontrafiken och säkerställa smidiga tågmöten.

Källa: Trafikverket