Järnvägsprojekt Olskroken når en betydande milstolpe

Projektet E01 Olskroken planskildhet, ett samarbete mellan Peab och Trafikverket, är en del av västsvenska paketet och startade 2018. Beräknad färdigställning är 2026. Målet är att skapa en planskild järnvägsanläggning i Olskroken för att avlasta flaskhalsen för tågtrafiken. Genom att separera spåren på olika nivåer kommer kapaciteten, punktligheten och säkerheten för både person- och godståg att öka. Foto: Peab

Peab och Trafikverket har nått en nyckelmilstolpe i projektet E01 Olskroken planskildhet vars mål är att förbättra kapaciteten och säkerheten på en av Sveriges mest trafikerade järnvägsknutar. Den sista storgjutningen av Olskroksbron, en av projektets största och mest komplexa broar, genomfördes mellan den 6-7 februari.

Olskroksbron, en 590 meter lång betongbalkbro med en integrerad stålsektion på cirka 200 meter över spårområdet, möjliggör längre avstånd mellan stödbenen för att bygga över trånga spår. Bron kommer att trafikeras av både Västlänken och Västra Stambanan med dubbelspår. Färdigställandet av bron är planerat till 2025, men det är Västlänkens tidtabell som avgör när den tas i trafik.

"Vi är mycket stolta över att ha nått denna milstolpe i projektet E01 Olskroken planskildhet. Det är resultatet av ett fantastiskt samarbete mellan Peab, Trafikverket och alla andra inblandade aktörer. Vi har lyckats hålla tidplanen trots de utmaningar som en trafikerad järnvägsknut medför", säger Mattias Emanuelsson, entreprenadchef och biträdande regionchef på Peab. 

Den sista storgjutningen använde cirka 800 kubikmeter ECO-Betong från Peabs dotterbolag Swerock. Genom att övervägande välja ECO-Betong har projektet minskat CO2-utsläppen med 1 340 ton. 

"Olskroken har varit ett spännande och utmanande projekt, speciellt med tanke på logistiken och nu har sista leveransen skett med klimatförbättrad betong till Olskroksbron" säger Andreas Arvidsson, arbetschef på Swerock.

Projektet integrerar flera klimatsmarta åtgärder, såsom ECO-Betong och multicem istället för kalkcementpelare, vilket minskar klimatpåverkan med 50–70% jämfört med vanlig cement. Optimerad grundläggning och konstruktion minskar användningen av betong och stål, och återanvändning av material prioriteras vid både grundläggning och järnvägsanläggning.

Byggandet av broar och spår i Olskroken är en utmanande uppgift, med cirka 650 passerande tåg dagligen. Noggrann planering och samordning är avgörande, och projektet har genomfört byggnationen i etapper för att minimera påverkan på tågtrafiken. Tillfälliga spår har skapats för att underlätta bygget på platser där de ursprungliga spåren legat.

– Nu ska betongen på Olskroksbron härda och sedan tas formen bort och därefter återstår några arbeten kopplat till järnvägsmark. Men allra mest kommer vi under 2024 och 2025 fokusera på de återstående järnvägsarbetena (BEST-arbeten som inkluderar Bana, El, Signal och Telekommunikation), säger Mattias Emanuelsson.

Olskroksbron utrustas med dubbelspår, och anläggningen av tågbanan fortsätter från den nyligen gjutna överbyggnaden. Peab har anlagt spår på den första bron. Mellan den 8 och 14 maj sker ett tillfälligt tågstopp för att genomföra betydande BEST-arbeten. Slutligen kopplas Godstågsviadukten in och tas i bruk våren 2024.

b
Mattias Emanuelsson biträdande regionchef på Peab. Foto: Peab