Pågående projektering av Sikträsk bangårdsförlängning

I syfte att stärka kapaciteten för både person- och godståg genomgår Sikträsk bangård en förlängning för att möta den växande efterfrågan på effektiv järnvägstransport. Trafikverket, Sveriges transportstyrelse, leder detta projekt för att möjliggöra smidig drift av 750 meter långa tåg längs Malmbanan.

Sträckan mellan Gällivare och Kiruna trafikeras för närvarande av en blandning av persontrafik och godståg. För att adressera den eskalerande efterfrågan och optimera verksamheten längs denna avgörande korridor har Trafikverket påbörjat förlängningen av Sikträsk bangård. Det primära målet är att underlätta möten mellan 750 meter långa tåg, ett centralt steg för att förbättra Malmbanans totala kapacitet. Dessutom förväntas denna ombyggnad förbättra effektiviteten för persontrafiken och säkerställa smidiga tågmöten.

För närvarande befinner sig projektet i designfasen, med pågående projektering och planering. Initiativet att utveckla järnvägsplanen påbörjades i början av 2020 och planerad byggstart är preliminärt sommaren 2025.

Varför Sikträsk Bangårdsförlängning?

Förlängningen av Sikträsk bangård är ett strategiskt svar på den ökande efterfrågan på järnvägstjänster längs Malmbanan. Genom att rymma längre tåg syftar projektet till att optimera godstransporten, vilket gör den mer effektiv och hållbar. Dessutom kommer den ökade bangårdskapaciteten att bidra till smidigare persontrafik, minska potentiella förseningar och förbättra den övergripande servicen.

Källa: Trafikverket