Bättre körkomfort och lägre kostnader med lokförarperspektivet

bild

På uppdrag av Trafikverket har AFRY utrett hastighetsprofil, signalåtgärder och plattformsarbeten på sträckan mellan Åstorp och Helsingborgs godsbangård. Genom att ta hänsyn till lokförarperspektivet lyckades AFRY skapa en jämnare hastighetsprofil som ger bättre körkomfort, utan att tappa tid. Dessutom krävs mindre teknik i spåret, vilket sparar både investerings- och underhållskostnader.  

Trafikverket rustar upp Skånebanan mellan Helsingborg och Kristianstad med syfte att minska restiderna, öka säkerheten och förbättra punktligheten. För sträckan mellan Åstorp och Helsingborgs godsbangård har AFRY gjort en utredning som omfattar ny hastighetsprofil, signalåtgärder med instruktionsritningar samt ritningar för plattformsombyggnad med utökade skyddszoner. Utredningen visar bland annat vilka insatser som behövs för en kapacitetsökning vid trafik med 750 meter långa tåg. AFRY har även tagit fram en ekonomisk kalkyl för de föreslagna åtgärderna. 

– När vi noggrannare analyserade Trafikverkets föreslagna hastighetsprofil, med hänsyn till vissa begränsande faktorer, upptäckte vi att hastigheten på vissa avsnitt skulle bli väldigt ryckig på grund av många fartökningar och -minskningar. Vi insåg att det sannolikt fanns en förbättringspotential på detta område, berättar Lars Ström, teknisk projektledare och uppdragsledare på AFRY. 

För att få med lokförarperspektivet i utredningen vände sig Lars Ström till kollegan Pär-Johan Wedell som är utbildad lokförare och arbetar som teknisk projektledare på AFRY. 

– Trafikverkets underlag är ofta väldigt teoretiskt. Som lokförare väger du ihop den tekniskt möjliga hastigheten med den praktiskt bästa hastigheten. Du vill ha en hastighetsprofil som är effektiv utan att vara begränsande för lokföraren. Genom att hålla en jämnare hastighet kunde vi öka körkomforten utan att tappa tid på den aktuella sträckan, säger Pär-Johan Wedell. 

Det tar tid för långa, tunga tåg att ändra hastighet och varje fartökning/minskning kräver kostsam teknik i spåret. Tack vare en jämnare hastighetsprofil minskar både investerings- och underhållskostnader. 

– Vi hade en väldigt god dialog med Trafikverket i projektet. De uppskattade att vi tog med lokförarperspektivet i vår hastighetsprofil eftersom det bidrog till en bättre slutprodukt. Det är roligt när vi kan kombinera våra olika expertkunskaper för att skapa en optimal lösning åt kunden, säger Anders Johnson, gruppchef för sektion järnvägssystem inom AFRY.  

Mer information om våra tjänster HÄR!

 

Foto