Broar på Bergensbanen

Aarsleff Rail lyfter en gångbro på plats på Evanger Station. Brokonstruktioner och hisstorn har byggts i Danmark och transporterats med lastbil till Norge.

Aarsleff Rail bygger i en totalentreprenad gångbroar och hissystem vid stationerna i Dale och Evanger åt Bane NOR. Norge gör just nu en ambitiös satsning på utbyggnad och modernisering av järnvägen. På Bergensbanen är kapaciteten för liten och stationerna inte rustade för framtida trafik. På den västra delen av banan bygges nu ett antal stationer ut för att klara belastningen.

bild
Allt er klart för lyftet. Nu avvaktas bara spårpärringen. Hisstornen är som gångbroarna tillverkat i Danmark.

Lång erfarenhet med betong och stål
Aarsleff Rail har de senaste åren byggt ett antal gångbroar och hissystem på olika stationer i Danmark. Detta har gett Aarsleff Rail en stor erfarenhet och mycket vältrimmad arbetsprocess. På Bergensbanen finns andra klimatförhållanden och de norska reglerna för arbete på järnvägen är lite annorlunda än i Danmark. Aarsleff Rails norska systerbolag Banedrift AS har därför varit en viktig samarbetspartner på projektet, till exempel när det gäller järnvägssäkerhet och arbetsmiljö. Även om logistiken är lite mer krävande än på många danska projekt, har dom danske erfarenheterna varit värdefulla också under norske förhållande.

bild
Stor erfarenhet i byggning av gångbroar i Danmark har fört Aarsleff Rail till samme typ projekt i Norge.

Konstruktioner i totalentreprenad
Stationerna Dale respektive Evanger ligger 50 och 75 km öster om Bergen och er de första platserna där Aarsleff Rail etablerar slutna gångbroar och hisstorn i stål samt betongplattformstrappor för en säker och enkel övergång över spåren. Aarsleff Rail utför uppdraget i samarbete med Sweco, HSM Industri som utför stålkonstruktionerna samt ThyssenKrupp som hissleverantör. Dessutom bidrar några mindre norska underleverantörer till projektet. Aarsleff Rail arbetar dessutom som totalentreprenör för Bane NOR vid en stationsutvidgning i Monsrud samt vid förberedelsen av Vestfoldbanen inför kommande ERTMS-signalanläggning.

bild