Grönt ljus för Norrbotniabanans järnvägsplaner

Nu går arbetet vidare med nästa steg. Foto: balesphotography/unsplash

Regeringen har avvisat överklaganden gällande järnvägsplanerna för Norrbotniabanan. Det ger Trafikverket grönt ljus att fortsätta förberedelserna inför byggstart samt att lösa in berörda fastigheter.

– Jag ser fram emot att vi ska kunna lösa in de fastighetsägare som påverkas av banan, säger Lars Bergdahl, chef för Norrbotniabanan på Trafikverket.

Regeringens beslut att avvisa överklagandena är slutgiltigt och kan inte överklagas. Det innebär att järnvägsplanerna nu är juridiskt bindande efter beslutets antagande.

– Än är det mycket arbete kvar innan vi kommer börja bygga på sträckan, men beslutet markerar en viktig milstolpe i arbetet. Det innebär att vi har fått klartecken att fortsätta med arbetet att förbereda byggstarter längs sträckan mellan Dåva och Skellefteå, säger Lars Bergdahl.

Under överklagandeperioden har regeringen hanterat ärendet medan Trafikverket fortsatt arbete på icke-påverkade områden och tagit fram bygghandlingar.

– Utöver fastighetsinlösen som är en viktig fråga, fortsätter vi med förberedande arbeten som behövs för att kunna påbörja byggstarterna. Det handlar exempelvis om annan typ av markåtkomst, avverkning och olika tillståndsansökningar, förklarar Lars.

Källa: Trafikverket