Övervåningarna på Mälartågens vagnar öppnar igen

Övervåningarna på dubbeldäckarna spärrades av den 1 december. Orsaken var ett tekniskt fel som påverkade ett av Mälartågs fordon genom mindre skador på taket – där det blivit ett strömöverslag mellan kontaktledningen och tågets yttertak. Foto: Matthias Pfeil

Övervåningarna på Mälartågs dubbeldäckare öppnas nu successivt för resenärer igen. Efter en noggrann säkerhetsutredning har avspärrningarna tagits bort, med konstaterad frånvaro av säkerhetsrisk enligt resultatet från utredningen.

Avspärrningarna till övervåningarna på Mälartågs dubbeldäckare tas nu bort, vilket möjliggör återanvändning av samtliga sittplatser ombord för resenärerna.

Säkerhetsutredningen, som genomförts i nära samarbete mellan MTR, fordonsägaren Transitio, Mälardalstrafik och Trafikverket samt extern expertis, har identifierat och åtgärdat skadornas orsak. Det har fastställts att det inte finns någon pågående säkerhetsrisk eller fel på fordonen.

Skadorna uppstod vid två specifika platser på Stockholm Central, där avståndet mellan tågtak och kontaktledning var mindre än standard på grund av anpassningar för tillgänglighet. Dessa åtgärder har nu utförts för att återställa det korrekta avståndet mellan kontaktledning och tågtak.

Det finns inga andra liknande platser i Mälartågs trafiknät där liknande skador kan uppstå. Parallellt med utredningen har en fullständig besiktning av tågflottan genomförts för att säkerställa att eventuella ytterligare skador har upptäckts och åtgärdats.