Centralstationen i Riga – ett gigantiskt byggprojekt närmar sig målet

Stationsbygget i Riga framskrider. År 2024 kommer arbetet med stationens södra del att fortsätta. Foto: Rail Baltica

Efter tre år av intensivt arbete är byggandet av Rail Baltica Riga Central Hub, ett av de mest ambitiösa järnvägsprojekten i Baltikum, i full gång. Stationen, som ligger i Riga, Lettland, sträcker sig över cirka 2 kilometer och har nyligen firat installationen av den första stora bågen på stationen, ett tecken på framsteg i projektet.

Projektet, som startade i slutet av 2020, har som mål att göra Riga Central Station till det största passagerarcentret i Baltikum. Stationen kommer att vara utrustad med moderna säkerhetslösningar, som blastresistenta strukturer och ventilationssystem med detektorer för farliga kemikalier, för att garantera passagerarnas säkerhet och komfort.

Ny takstruktur

En ny, funktionellt tillgänglig station växer fram, och redan innan Rail Baltica-tågen börjar stanna där bidrar projektet till bättre tillgänglighet och nya plattformar. Bygget har omfattat omfattande infrastrukturarbeten, som nya underjordiska kommunikationer, gatuövergångar och korsningar, samt byggandet av stationens takstruktur.

Det tredje året av bygget markerades av framgången med att installera den första stora bågen, som är nästan 30 meter hög och symboliserar stationens högsta punkt. Denna båge är en del av en imponerande takkonstruktion som består av tusentals stålrör.

Gogola-gatan

Arbetet fortsätter med övergångar på Gogoļa-gatan och andra närliggande gator, och de största trafikstörningarna är över. I busstationens område är konstruktionen av vägbanker klar, vilket snart möjliggör användning av utrymmet under banken för busstationens kunder.

Bild: En framtidsillustration av bron över Daugavafloden och den nya stationsbyggnaden i Riga. Bild: Rail Baltica

De främsta framstegen under det tredje året inkluderar färdigställandet av järnvägskorsningen på Lāčplēša-gatan, konstruktionen av stödstrukturer för gatorna Dzirnavu och Gogola, och nästan fullständig konstruktion av en stödmur över hela projektområdet.

Över Daugavafloden

Företaget "BERERIX" planerar att påbörja byggandet av järnvägssystemet, inklusive spår och kontaktledningar, samt installera signal- och ingenjörsnätverk. Bygget av den nya Rail Baltica-järnvägsbron över Daugavafloden på höger strand beräknas också starta nästa år, beroende på finansiering.

Stationens byggplats är den mest omfattande och tekniskt komplexa delen av Rail Baltica Riga Central Hub. Under 2024 planeras starten av ingenjörsnätverkets konstruktion på stationens södra sida, färdigställandet av takkonstruktion, installation av rulltrappor och hissar, och landskapsarbeten i stationsområdet. Nästa år förväntas avsluta konstruktionen av stationens stödstrukturer samt bygget av stationens transport- och plattformsstrukturer.

Källa: Rail Baltica