ST stämmer MTR

Enligt 6 kap i Arbetsmiljölagen har skyddsombud rätt att ta del av handlingar och erhålla de upplysningar i övrigt som behövs för ombudets verksamhet, och skyddsombud får inte hindras att utföra sitt arbete. Foto: luka slapnicar/unsplash

I samband med nedläggningen av tågvärdar på pendeltågen i Stockholm genomförde MTR en undersökning om hur detta skulle påverka arbetsmiljön för tågförarna. När skyddsombuden begärde att ta del av undersökningen, vägrade arbetsgivaren att tillhandahålla den. Detta utgör ett brott mot arbetsmiljölagen, vilket resulterar i att Fackförbundet ST nu stämmer MTR i Arbetsdomstolen.

– Undersökningen borde ha ingått som en central del i den granskning som Arbetsmiljöverket gjorde efter att skyddsombuden lagt ett skyddsstopp på verksamheten. Trots det undanhöll MTR undersökningen för  såväl skyddsombud som för Arbetsmiljöverkets inspektörer.  Det är ett grovt åsidosättande av Arbetsmiljölagen, säger Joakim Lindqvist, förbundsjurist på Fackförbundet ST.

I rapporten som MTR beställde framgick allvarliga brister i tågförarnas arbetsmiljö vid en avveckling av tågvärdarna till förmån för kameraövervakning vid på- och avstigningar. Trots detta hade tågbolaget tidigare påstått att de hade hanterat alla risker. Fackförbundet ST kunde inte granska riskerna fullt ut eftersom de nekades tillgång till rapporten enligt Arbetsmiljölagen. Tågbolaget höll rapporten undangömd från skyddsombud och Arbetsmiljöverket i sex månader. Under avvecklingen av tågvärdarna har Fackförbundet ST varit kritiska mot MTR:s agerande gentemot sin personal. SL beslutade att avsluta avtalet med tågbolaget i förtid på grund av problem med trafikupprätthållande.

Källa: ST