Nya Piccadilly-tåg genomgår tuffa tester – leverans till London nästa sommar

Londons nya Piccadilly-linjetåg testas även ovan jord. Foto: Siemens Mobility

I Tyskland och Österrike pågår nu testning av Londons nya Piccadilly-linjetåg, tillverkade av Siemens Mobility. Det första nybyggda tåget för Transport for Londons (TfL) Piccadilly-linje anlände i augusti till testcentret i Wegberg-Wildenrath för dynamiska spårtester av acceleration, bromsning samt ljud- och vibrationsprov.

Denna testfas är ett steg mot att det första tåget levereras till London nästa sommar för vidare tester innan det tas i passagerartrafik 2025.

Samtidigt har en trefordonssammansättning av Piccadilly-linjens vagnar testats i ett klimatrum i Österrike för att säkerställa att de nya fordonen klarar extrema väderförhållanden. Tester inkluderade temperaturer från -15°C till 40°C, simulering av solstrålning på 600W/m², isbildning och vindhastigheter upp till 100 km/h.

Info om temperatur

Under dessa tester visades information för passagerarupplevelsen på skärmar, som fuktighet och temperatur i vagnarna.

Sambit Banerjee, del-VD för Siemens Mobility UKI, kommenterar:

- Det är fantastiskt att se de nya toppmoderna Piccadilly-linjetågen testas. Även om vi är i ett tidigt testskede, lär vi oss mycket om tågets framtida prestanda. Förutom spårtester har vi också använt vårt klimatrum för att säkerställa att tågen kan operera säkert under extrema väderförhållanden. Dessa tester markerar en viktig milstolpe för projektet.

Lättare tåg

- De nya Piccadilly-linjetågen är baserade på Siemens Mobilitys Inspiro-plattform och utrustade med luftkonditionering, genomgångsvagnar och förbättrad tillgänglighet. Tågen är lättare än de befintliga och erbjuder en kapacitetsökning på cirka 10 procent, tillfogar Banerjee enligt Railway News.

Siemens Mobility bygger totalt 94 tåg för Piccadilly-linjen, där hälften kommer att monteras i det nya tågproduktionsanläggningen i Goole, East Riding of Yorkshire.

Behov av långsiktig kapitalinvestering

Stuart Harvey, TfL:s chef för kapitalinvesteringar, förklarar för Railway News::

- Framstegen med att introducera en ny flotta av toppmoderna tunnelbanetåg på Piccadilly-linjen till 2025 fortsätter i snabb takt med omfattande tester av tågens funktionalitet och prestanda. Detta garanterar att den nya flottan kan möta kraven från Londons trafikerade Piccadilly-linje, som står för mer än 10 procent av London Undergrounds resande och betjänar bland annat Heathrow Airport och West End.

- Det mest angelägna är nu att säkra långsiktig kapitalinvestering från regeringen för fortsatta förbättringar som denna, vilka stödjer jobb och ekonomisk tillväxt. Vi vill följa upp introduktionen av dessa nya tåg på Piccadilly-linjen med samma på Bakerloo-linjen och fortsätta modernisera våra flottor och signaler för att de ska förbli säkra och tillförlitliga. Men utan fortsatt kapitalinvestering från regeringen efter april 2024 blir sådana viktiga förbättringar inte möjliga, sammanfattar Stuart Harvey,

Källa: Siemens Mobility & Railway News