Helsingfors satsar på framtidens spårvagnar

Den första delen av upphandlingen inkluderar beställning av 30 stycken Typ A-spårvagnar och 33 stycken Typ B-spårvagnar, med option på ytterligare tjänster och produkter för att stödja verksamheten och framtida expansioner. Foto: Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy

Helsingfors stads kollektivtrafikföretag, Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy, har startat en offentlig upphandling för att förnya och utöka sin spårvagnsflotta. Målet är att locka till sig fler användare med moderna och tillgängliga spårvagnar som är anpassade för stadens växande transportbehov.

Den planerade upphandlingen avser två typer av spårvagnar: Typ A för innerstadens puls och Typ B för utvidgade linjer i Helsingfors storstadsområde. Upphandlingen innefattar även leverans av reservdelar och tjänster för spårvagnarnas förväntade livslängd, med fokus på låga driftkostnader och hög kapacitet.

Fler passagerare med färre fordon

Projektet syftar till att erbjuda attraktiva och effektiva spårvagnar som stödjer stadens mål om koldioxidneutralitet. Med nya, pålitliga spårvagnar hoppas staden kunna transportera fler passagerare med färre fordon. För personalen innebär de nya spårvagnarna en effektivare och trevligare arbetsmiljö.

Stort kliv

För att säkerställa en framgångsrik och konkurrenskraftig upphandling kommer endast upp till fyra leverantörer att inbjudas till förhandlingar. Genom denna strategiska satsning på kollektivtrafiken tar Helsingfors ett stort kliv mot framtiden och bekräftar sin position som en grön och innovativ europeisk huvudstad.

Källa: Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy