Här hamnar tunnelbanans nya stationer på gula linjen

Här hamnar stationerna för Tunnelbana mellan Fridhemsplan och Älvsjö Bild: Region Stockholm

Den nya gul linjen i Stockholms tunnelbana öppnar upp fler resmöjligheter och avlastar trafiken när staden växer. Fridhemsplan och Liljeholmen får utökade plattformar, och nya stationer planeras även för Årstaberg, Årstafältet, Östberga och Älvsjö längs den här sträckan. 

Lokaliseringen av stationerna har utformats genom fältundersökningar och dialog med allmänheten. Planerna har tagits fram i samarbete med Stockholm stad, som ansvarar för stadsplanering och bostadsbyggande runt stationerna.

Stationerna längs den nya Gul linjen i Stockholm kommer att ha en innovativ design som skiljer sig från de befintliga tunnelbanestationerna. Plattformarna blir 75 meter långa istället för 150 meter. Varje station kommer att ha separata upp- och nedgångar, och för att nå plattformen används snabbhissar för att ge en smidigare resa då linjen byggs på en lägre nivå.

Fridhemsplan

Fridhemsplan utgör för närvarande en central knutpunkt där Stockholms tunnelbanas Blå och Gröna linjer samt flera busslinjer möts och erbjuder smidiga byten mellan dem.

b
Resenärerna använder samma entréer som idag, vid Drottningholmsvägen, Mariebergsgatan, Fleminggatan och S:t Eriksgatan.  Bild: Region Stockholm

Liljeholmen

Liljeholmen är en växande stadsdel där bostäder, arbetsplatser och en större galleria planeras. Liljeholmen är en viktig bytespunkt och trafikeras i dag av Röd linje, tvärbanan och flera busslinjer. 

b
Liljeholmens södra biljetthall anpassas och entrén kommer att ligga vid den närliggande parken vid Trekanten. Den befintliga entrén från Liljeholmstorget kommer att finnas kvar.  Bild: Region Stockholm

Årstaberg 

Årstabergs station blir en viktig bytespunkt där du kan byta mellan tunnelbana, pendeltåg, tvärbana och bussar. Planer finns på att bygga fler bostäder och arbetsplatser. 

b
En ny station byggs öster om busstorget vid Svärdslångsplan för att underlätta byten mellan olika kollektivtrafikslag. Bild: Region Stockholm

Årstafältet  

Årstafältet utvecklas till en ny stadsdel med bostäder, handel och arbetsplatser. Stockholms stad och Region Stockholm planerar tillsammans för att det ska gå smidigt att röra sig mellan kommande bostäder, tunnelbanan och annan kollektivtrafik.

b
Stationen i Årstafältet placeras nära ett planerat torg och en park i den nya stadsdelen. Stationen får en entré i kvarterets västra del. Bild: Region Stockholm

Östberga   

Östberga består av olika områden med flerfamiljshus och ska utvecklas med fler bostäder och arbetsplatser. I dag har området endast buss och saknar spårbunden kollektivtrafik. När Gul linje är klar blir stadsdelen mer tillgänglig. 

b
Stationen i Östberga placeras i området vid Östbergabackarnas östra del och Årstafältet. Det gör att stationen knyter samman Östberga centrum med nya Årstafältet.  Bild: Region Stockholm

Älvsjö   

Älvsjö är en viktig knutpunkt för många resenärer med pendeltåg och bussar. Spårväg Syd planeras och områden nära stationen är utpekade som utvecklingsområden.  

b
Stationen i Älvsjö placeras mellan gång- och cykelstråket Älvsjö Broväg och Stockholmsmässan. Stationen ligger nära Älvsjö station med tåg och busstrafik och är placerad så att den stödjer framtida utveckling av området. Bild: Region Stockholm

Källa: Region Stockholm