Förvärvet av Inlandståg på rätt spår framåt

Varumärket Inlandståg kommer att behållas. Foto: Inlandsbanan

Det pågående samarbetet mellan Tågåkeriet i Bergslagen, Tågab, och Inlandsbanans dotterbolag, Inlandståg, som annonserades under våren 2022, tar nu ytterligare steg framåt och närmar sig nästa fas.

Den 8 november tog Tågabs styrelse beslutet att fortsätta processen med förvärvet av samtliga aktier i Inlandståg AB. Därefter, den 21 november, gav även Inlandsbanan AB:s styrelse grönt ljus för försäljningen av dotterbolaget. Detta innebär att det slutliga undertecknandet, som väntas ske under våren, närmar sig. Enligt Inlandsbanan AB:s bolagsordning kommer ägarkommunerna att få möjlighet att ge sina synpunkter i sådana affärer.

Otto Nilsson, VD för Inlandsbanan AB, förklarar: 'Processen tar tid då den ska passera genom 19 kommunfullmäktige, men jag förväntar mig att vi kan signera avtalet med Tågab tidigt nästa vår.'

Tågabs målsättning är att fortsätta driva och utveckla verkstaden i Östersund samt erbjuda fortsatta arbetsmöjligheter för lokförare och växlare. Varumärket Inlandståg kommer att bibehållas.

Med sina olika verksamheter inklusive gods- och persontrafik, verkstad och egna spår, anses Tågab vara Sveriges mest omfattande järnvägsföretag. Huvudorten är Kristinehamn, längst söderut på Inlandsbanan, och företaget sysselsätter cirka 160 personer. Inlandståg har liknande verksamhet men i mindre skala, vilket förväntas skapa betydande synergieffekter.

Otto Nilsson tillägger: 'Alla tågföretag, oavsett storlek, ställs inför ökande krav från myndigheter och EU, vilket för ett mindre företag som Inlandståg kan bli ekonomiskt påfrestande. Tågab har redan flera specialiserade funktioner som kan gynna båda företagen.'

Det bör noteras att persontågen som tidigare ägts av Inlandståg men används på Inlandsbanan har under året överförts till moderbolaget och inte ingår i den pågående affären.