Nyskapande fraktrutt förenar Litauen och Ukraina efter framgångsrik testkörning

LTG Cargo och järnvägsoperatören Ukrzaliznytsia (UZ), i samarbete med NSExpress, testade en ny lasttransportväg Kaunas - Kiev. Ospecificerat antal påhängsvagnar fördes till Kaunas intermodala terminal från hamnen i Klaipėda. Foto: LTG Cargo

En ny intermodal fraktrutt har framgångsrikt testats av Ukrzaliznycja och LTG Cargo, ett dotterbolag till de Litauiska Järnvägarna. Denna nya transportväg, som sträcker sig från Klaipėda till Kaunas och vidare till Kiev, markerar ett viktigt steg i att effektivisera handeln mellan Litauen och Ukraina.

Testet, som ägde rum två månader efter ett officiellt möte mellan de båda transportbolagen, varade i nio dagar och inkluderade noggranna tester av alla tekniska processer. Framtida resor planeras att kortas ner till endast fem dagars resväg.

- Att förbättra och effektivisera godstransporten mellan Litauen och Ukraina är en prioritet för oss, förklarar Egle Šime, VD för LTG Cargo.

- Vi arbetar nära våra partners för att förenkla och förbättra flödet av varor mellan länderna.

Tre internationella linjer

Under testet transporterades container med gods från sjöhamnen i Klaipėda till ett intermodalt terminal i Kaunas, där de lastades om till tåg för vidare färd mot Kiev. Resan avslutades på nio dagar, och framtida förbättringar förväntas minska denna tid avsevärt.

Vjačeslav Jerʹomin från Ukrzaliznycja styrelse beskriver processen där lastbilar vid gränsövergången Medyka i Polen och Mostisʹka i Ukraina byter från europeiska till ukrainska järnvägsplattformar för att sedan transporteras till Liski-terminalen i Kiev.

För närvarande hanterar LTG Cargo och dess partner gods längs tre internationella rutter som förbinder Litauen och Ukraina och transporterar huvudsakligen olja och jordbruksprodukter.

Effektiv transport

Tjänsten kan vid behov utökas till att inkludera transport av gods från och till sjöhamnen i Klaipėda och till vilken punkt som helst i de baltiska staterna. Ruttens potential inkluderar effektiv och säker transport av varor som gödningsmedel, PET-pellets och salt från Litauen, samt import av spannmål, byggmaterial, livsmedel och drycker från Ukraina.

- Jämfört med de nuvarande vägförhållandena kan väntetider vid gränsövergångar ta upp till två veckor eller mer. Vi strävar efter att minska denna tid betydligt med vår nya järnvägsförbindelse, säger Egle Šime.

Specialplattformar

LTG Cargo och Ukrzaliznycja är förberedda på att tillhandahålla nödvändiga lok och specialplattformar för frakttransport på denna rutt.

Tidigare i år genomförde Ukrzaliznycja tillsammans med Rail Cargo Austria och den tyska vagnoperatören VTG en framgångsrik intermodal testtransport av trailers på sträckan Kiev-Budapest, vilket visar på en fortsatt utveckling och potential för intermodala transportlösningar i regionen.

Källa: Ukrzaliznycja