Alstom tar krafttag mot krisen – skär bort 1 500 tjänster

Alstoms digitala innovationscentrum i Barcelona. Foto: ALSTOM

Alstom, världens näst största tågtillverkare av rullande materiel, brottas med ekonomiska svårigheter och har beslutat att globalt minska 1 500 tjänster inom kommersiella och administrativa sektorer. Beslutet kommer trots en aldrig tidigare skådad hög orderbok och ett växande behov av järnvägstransport för att minska koldioxidutsläppen.

Företaget, som är en stark konkurrent till Kinas CRRC, står inför en likviditetskris och har svårigheter att uppfylla sina kontraktsförpliktelser. Dessa utmaningar förstärktes efter förvärvet av Bombardier Transportation 2021.

Två viktiga åtgärder har meddelats: Philippe Petitcolin, tidigare VD för Safran, kommer att ta över som ordförande efter bolagsstämman i juli 2024, och Henri Poupart-Lafarge fortsätter som verkställande direktör. Dessutom är en plan för kostnadsbesparingar på gång, vilket inkluderar en personalminskning med 10 procent av de kommersiella och administrativa tjänsterna.

Säljer tillgångar

Alstom siktar på att minska sin skuld med 2 miljarder euro fram till mars 2025, nu när den uppgår till 3,4 miljarder euro. Skuldminskningsplanen innefattar även försäljning av tillgångar mellan 500 miljoner och 1 miljard euro samt möjligen en kapitalökning, beroende på marknadsläget.

För att öka den operativa och kommersiella effektiviteten samt reducera kostnaderna, arbetar företaget på en omfattande plan. Denna plan ska också påskynda den tredje fasen av Bombardier Transportations sammanslagningsplan, vilken inkluderar en marginalökning i orderboken och en förbättring i produktionshöjning och leveransprecision.

Stärker balansräkningen

Alstom är fast beslutna att behålla en solid och hållbar investment-grade-rating och har därför valt att stärka sin balansräkning. Beroende på marknadsförhållandena överväger Alstom en rad transaktioner för att påskynda företagets skuldnedgång, inklusive ett försäljningsprogram som redan har påbörjats och potentiellt en kapitalökning med företrädesrätt för aktieägarna.

Företaget har tecknat en ny likviditetslinje på 2,25 miljarder euro för att demonstrera sin finansiella flexibilitet. Alstoms högsta prioritet är att stärka kreditmåtten och grunderna i gruppen för att skapa långsiktigt värde för aktieägarna.

Organisatoriska förändringar som syftar till att förbättra ansvar och finansiell disciplin är också på gång. I och med följder av kassaflödet under första halvåret 2023/24 har en översyn av anställdas deltagande program inletts för att introducera villkor som fokuserar på att nå kontantrelaterade mål.

Källa: Pressmeddelande Alstom