Mercitalia Logistics och MSC startar nytt initiativ för framtidens hållbara godstransporter

Det nya företaget, som kommer att kontrolleras av Mercitalia Logistics med en 51 procents andel och MSC-gruppens MEDLOG med en 49 procents andel, kommer att fokusera på planering, byggande och förvaltning av nya godsterminaler i Italien.Foto: Mercitalia Logistics

En ny era för godstransporter tar form i Italien. Mercitalia Logistics och MSC-gruppen har undertecknat en avsiktsförklaring i Genève för att skapa moderna intermodala terminaler som ska förena sjö- och järnvägstrafiken mer effektivt.

Avtalet syftar till att öka godstransportvolymerna på järnväg och förbättra anslutningarna till hamnar och terminaler både i Italien och längs de europeiska järnvägskorridorerna. Detta kommer att stärka integrationen mellan järnvägs- och vägtransporter, säger Sabrina De Filippis, VD för Mercitalia Logistics.

Minskning av långväga transporter

Giuseppe Prudente från MSC-gruppen betonar vikten av samarbetet för att erbjuda mer hållbara och effektiva logistiklösningar till kunderna. Han lyfter fram att en minskning av långväga vägtransporter inte bara leder till färre utsläpp utan även ökad säkerhet och livskvalitet för anställda.

Denna satsning bygger på ett tidigare samarbete mellan företagen från förra året, som utforskade utvecklingen av kombinerad sjöfart. Genom samarbetet skapas nya kapaciteter för intermodal sjöfart från och till italienska hamnar, vilket förbättrar servicenivån och erbjuder ett konkurrenskraftigt alternativ till vägtransport på axeln Italien-Nordeuropa.

Projekten speglar Ferrovie dello Stato Italianes och MSC-gruppens gemensamma uppdrag att stärka den italienska ekonomin genom ökad användning av den miljövänligare järnvägen.

Källa: LOK-report