Debatt - Tågtidtabellernas avveckling försvårar för resenärerna

Tågtidtabellerna slopas vilket gör det svårare för tågresenärerna. Foto: erik odiin/unsplash

Samtrafiken, som traditionellt har tillhandahållit en omfattande tågtidtabell för all tågtrafik i Sverige, har meddelat att de från och med den 10 december 2023 inte längre kommer att publicera en samlad tidtabell som visar samtliga tågförbindelser på de olika linjerna. Enligt Resenärerna, en riksorganisation som representerar kollektivtrafikens konsumenter, anses detta beslut vara ett steg i fel riktning för att underlätta och främja användningen av kollektivtrafik.

Det finns flera reseplanerare tillgängliga, men de visar oftast endast en dags resor eller ett begränsat antal förbindelser åt gången. Detta kan göra det utmanande för resenärer som vill ha översikt över tågutbudet med möjligheten att välja resdag eller tidpunkt på dygnet. Även om vissa tågoperatörer publicerar sina egna tidtabeller, täcker dessa oftast endast det specifika bolagets förbindelser, vilket också är fallet för många reseplanerare. Samtrafikens samlade tidtabell erbjuder en bredare överblick över samtliga turtider.

Ett annat problem är att de befintliga reseplanerarna kan föreslå bytestider som inte passar alla resenärer. En samlad tidtabell ger resenären möjlighet att själv identifiera alternativa och mer passande bytestider än vad reseplaneraren föreslår.

Vidare är reseplanerare inte alltid kapabla att ta hänsyn till alla faktorer vid ruttplanering, vilket ibland resulterar i mindre attraktiva förslag för resenärer. Till exempel kan valet av bytesstation vara suboptimalt, där en resplanerare föreslår ett långt byte mitt i natten i en stängd väntsal istället för ett mer lämpligt byte tidigare på morgonen när en väntsal är tillgänglig. Samtrafikens samlade tidtabell ger resenären möjlighet att utforska mer attraktiva resemöjligheter än de som presenteras av reseplaneraren.

Riksorganisationen anser att avbrottet i publiceringen av Samtrafikens samlade tidtabell försvårar för kollektivtrafikresenärerna. Detta anser de vara oacceptabelt och något som bör omprövas.