Grönt ljus för Train Alliance godsterminal i Tillberga

Train Alliance får planbesked i Västerås. Foto: Train Alliance

Train Alliance Sweden AB har fått klartecken för markområdet Hedensberg 7:52 i Tillberga, norr om Västerås, vilket startar planeringsprocessen för detta 91,5 hektar stora område.

Företaget har ansökt om att utveckla området med en underhållsverkstad, en intermodal terminal för smidig lasthantering mellan lastbil och tåg, samt en slutmonteringshall med direktkoppling till järnvägen för miljövänligt gods. De planerar även att bygga en solcellspark i samarbete med partners för att tillhandahålla grön infrastruktur till verksamheten och skapa flera nya arbetstillfällen.

Området saknar tidigare detaljplan och föreslagen markanvändning står inte helt i linje med nuvarande översiktsplan.

"Genomförandet av detta planerade projekt skulle innebära en betydande ökning av arbetsplatser och markanvändning som påverkar hela områdets struktur, infrastruktur samt behovet av samhälls- och kommersiell service," skriver Västerås Stadsbyggnadsförvaltning i sitt beslut.

Planarbetet kommer att involvera flera utredningar, remisser och prövningar. Tidsramen för en detaljplan varierar, vanligtvis från två år upp till över sju år, från formellt uppdrag till godkänd detaljplan.