Spännande framtidståg: Spanien testar vätgaståg på ny bana

Syftet med de nya testerna är att utvärdera tågets prestanda och simulera kommersiella tjänster. Tåget kombinerar effektiviteten hos bränsleceller med batterilagring och kan köras på elektrifierade avsnitt, vilket ger en effektivare energianvändning och större självständighet. Foto: ADIF

I Spanien har ett nytt framsteg gjorts inom tågtrafiken med starten av testkörningar för ett tåg drivet av vätgas. Detta miljövänliga projekt kallas Fch2Rail och testerna utförs på sträckan Torralba - Soria.

Tåget, som kan köras både på traditionella spår och på spår med elektrisk ledning, har redan visat sin pålitlighet och effektivitet under tester på sträckan mellan Zaragoza och Canfranc.

FCH2RAIL-projektet är nu i en avgörande fas där man testar tågets prestanda på den nya sträckan. Detta är ett stort steg mot ett renare och mer hållbart järnvägssystem. Spanien tar täten i att utforska hållbar tågteknologi som lovar en renare framtid för tågresor i landet och Europa.

Adif hanterar infrastrukturen

Vätgaståget är resultatet av samarbete mellan flera företag. Adif, som hanterar infrastrukturen, har gett tillstånd att testa nya vätgastekniken. Renfe står för tåget och förarna, medan CAF står för ombyggnaden av tåget och genomför alla tester. Projektet stöds även av flera internationella partner.

Innovativ framtid

Tekniken garanterar också en utsläppsfri drift som är konkurrenskraftig jämfört med traditionella dieseldrifter. Projektet startade i början av 2021 och planeras vara klart i slutet av 2024. Med en budget på 14 miljoner euro, varav 10 miljoner finansieras av Clean Hydrogen Partnership, pekar det mot en innovativ framtid för tågindustrin.

Källa: LOK-report