Från tågräls till äppelhimmel: Danska Assensbanans trevliga förvandling

Sträckningen lockar med både promenader under äppelgrenar och cykelturer där man nästan kan plocka frukten direkt från sadeln. Foto: Banedanmark

För 57 år sedan rullade tågen längs Assensbanan på danska Västfyn. Idag vibrerar samma sträcka av ett annorlunda liv, som ett äppelparadis där tillfälligt sådda träd från tågpassagerares slängda äppelskrutt nu bjuder på skörd.

Assensbanans nedlagda järnvägsspår, där människor och gods transporterades från 1864 till 1966, har genom årens lopp blivit en fruktbar korridor. Den knappt 30 kilometer långa sträckan är nu en älskad rutt där besökare med och utan cykel kan plocka äpplen.

Äppelkakor

Ingemann Jensen från Voldtofte, en lokal profil som dykt djupt i banans historia, är entusiastisk över denna oväntade gåva från det förflutna.

- Hälften av baneäpplena är utmärkta att äta som de är, och resten är perfekta för must eller dekoration. Jag försäkrar att det bakas många äppelkakor här om hösten, säger han.

De gamla tågspåren har fått nytt liv som cykelvägar, där besökare kan ta en paus i naturen och utforska historiska lämningar, som Høeds gamla trinbrät som överlevde nedläggningen 1966.

Sällsynta växt- och djurarter

Assensbanan är bara en pärla bland Banedanmarks många vårdade naturområden. Med 4 500 hektar natur längs Danmarks järnvägar finns mycket att upptäcka.

- Järnvägen erbjuder unika förhållanden för sällsynta växt- och djurarter. Särskilt på de nedlagda banområdena finns ett unikt klimat som inte återfinns någon annanstans i Danmark," förklarar Sebastian Klint Grønbæk, skogs- och landskapsingenjör hos Banedanmark. Assensbanan står som ett strålande exempel på naturens tysta liv, där långsamväxande äppelsorter hittat en fristad.

Källa: Banedanmark pressmeddelande