Riktningbyte för godståg i Köpenhamn under tunnelbygge

Köpenhamns centralstation. Foto:wikimapia.org

Mellan 26 november och 1 januari kommer alla internationella godståg som trafikerar transitsträckan mellan Tyskland och Sverige att behöva byta riktning vid Köpenhamns centralstation. Orsaken är byggarbeten för en ny tunnel vid stationen Ny Ellebjerg, vilket blockerar den vanliga rutten förbi södra Köpenhamn.

Normalt är det ovanligt att se godståg på Köpenhamns centralstations plattformar, men under denna period förväntas upp till 36 godståg dagligen passera genom stationen för att fortsätta sin resa österut eller västerut.

Arbetet vid Ny Ellebjerg, som kommer att utveckla stationen till en ny trafikknutpunkt i Köpenhamn, innebär att spåret mellan Ny Ellebjerg och Ørestad är avstängt medan Metroföretaget gräver ut och gjuter en ny gångtunnel.

Längre restider

Trots att antalet regionaltåg kommer att minska för att underlätta för godstrafiken, kan resenärerna förvänta sig något längre restider och fler störningar än vanligt under byggtiden. Nicolai Smidt Sigsgaard från Banedanmark råder resenärer att använda apparna Rejseplanen och MitTog för aktuell reseinformation och att vara beredda på extra tålamod.

Den nya gångtunneln vid station Ny Ellebjerg kommer att förbättra tillgängligheten till fjärr- och regionaltåg, pendeltåg och den kommande metrolinjen M4 Sydhavn. Stationen planeras att byta namn till Köpenhamn Syd i samband med tidtabellsskiftet 2024 för att markera dess nya roll som trafikknutpunkt.

Källa: Banedanmark