Rail Baltica: Planeringsarbetet för underhållsanläggningar för lettiska Iecava-infrastrukturen har slutförts

Rail Baltica visualisering av Iecava underhållsanläggning. Bild: Rail Baltica

Med det slutliga godkännandet av planeringssamordningen för underhållsanläggningar för Iecava-infrastrukturen av Statens tekniska järnvägsinspektion har ett viktigt steg tagits mot byggandet av Rail Baltica-huvudlinjen utanför den lettiska huvudstaden.

Detta är den första huvudlinjesektionen i Lettland där planeringsfasen har slutförts framgångsrikt, samordnad av det nationella genomförandeorganet för Rail Baltica i Lettland, Eiropas Dzelzceļa līnijas, vilket gör att byggnadsarbetet kan påbörjas vid Iecavas underhållspunkt.

Designarbetet utförs av ett konsortium av lettiska och italienska företag, SIA BRD projekts och det italienska ingenjörsföretaget Sintagma Srl.

Logistisk bas

Huvudsträckan för Rail Baltica från Riga till den litauiska gränsen har identifierats som en prioritet och byggnadsarbetet kommer att påbörjas i slutet av 2023. De första byggnadsarbetena planeras för underhållspunkten Iecava, som ursprungligen inrättades som en logistisk bas för byggbranschen och som också är ansluten till det befintliga järnvägsnätet för transport av utrustning och material från hamnarna.

– Vi har framgångsrikt genomfört planeringsfasen för ytterligare en infrastrukturfastighet. Det innebär att så snart vinnaren av anbudet för byggandet av huvudbanan är fastställt kan Lettland påbörja förberedelserna för byggarbeten i prioriterad riktning mot Litauen. Finansiering på 165 miljoner euro är säkrad specifikt för byggstarten av huvudlinjen i slutet av 2023, betonade Kaspars Vingris, styrelseordförande för Eiropas Dzelzceļa līnijas.

- Planeringsfasen avslutades före schemat och inom budget, där de två ansvariga företagen - Sintagma Slr (projektledare Valerio Baiocco) och vår lettiska planeringspartner SIA BRD projekts - gav ett betydande bidrag, säger Vingris.

 Mervärdet blir synligt

Som en del av Rail Baltica-objekten i Lettland kommer det inte bara att finnas två internationella passagerarterminaler och 16 regionala tågstationer, utan också två underhållspunkter för infrastruktur - i Iecava och Skulte (sträckan till Estland). Även om huvudfunktionen för dessa underhållspunkter kommer att vara underhållet av Rail Balticas järnvägsnät, kommer mervärdet att vara synligt redan innan de faktiskt tas i drift.

Under byggandet av Rail Balticas huvudlinje kommer underhållspunkterna i Iecava och Skulte att fungera som byggnav eller logistikbaser, vilket säkerställer lagring av byggmaterial, utrustning och maskiner, samt nödvändiga förberedelser och bearbetningsaktiviteter.

Källa: Rail Baltica