Boggiunderhåll på Estlands järnvägsbolags tåg kommer även i fortsättningen att utföras av VR FleetCare i Finland

Boggiunderhåll vid VR FleetCares anläggning i Finland. Foto: VR Fleetcare/ VR Group, kredit: Atte Malaska

Underhåll av boggier på Estlands järnvägsbolag Elrons Flirt-tåg kommer fortsättningsvis att utföras i Finland sedan bolaget för underhåll av spårmateriel, VR FleetCare, vann det internationella anbudsförfarandet.

Det treåriga avtalet, med tvåårig option, som nu ingås omfattar periodiskt underhåll av boggier och hjulpar på Elrons Flirt-tåg. Underhållet av boggierna utförs i Pieksämäki vid VR FleetCares komponentverkstad, som har optimerade produktionslinjer för boggier.

Boggier är den mest betydelsefulla komponenten i spårmaterielen när det gäller kostnaderna och trafiksäkerheten. Av tågmaterielens livscykelkostnader utgör boggier cirka en femtedel.

VR FleetCares underhåll kan tillgodose underhållsbehoven hos många olika komponenter i vagnparken.

VR FleetCare har redan i fem år renoverat boggier på Elrons Flirt-tåg och i och med det nyligen tecknade avtalet kommer verksamheten att fortsätta. Komponentverkstaden, som öppnades för två år sedan, fokuserar specifikt på underhåll av tunga boggier och hjulpar, och underhåller även den övriga tågmaterielens boggier.

Spårmaterielen som trafikerar i Finland omfattar ett relativt stort antal Flirt-tåg som tillverkas av Stadler och Siemens Vectron-lok, som också används i stor utsträckning i andra europeiska länder. Naturligtvis är deras boggier och komponenter av särskilt intresse för chefen för komponenttjänster.

Källa: Pressmeddelande från VR Fleetcare