Österrikiska järnvägsoperatören vill erövra den tyska marknaden för spårbundna transporter

ÖBB vill ta över handläggningen av passagerarrättsärenden på den tyska marknaden, inklusive handläggning av returbetalningar (biljett och ytterligare reklamationer), kundtjänst (tidtabell och prisinformation, rådgivning, biljettförsäljning, mottagande av reklamationer och förlustanmälningar) samt kategoriseringen och utvärderingen enligt uppdragsgivarens och den regionala järnvägstrafikmyndighetens önskemål. Foto: ÖBB/Philipp Horak

ÖBB-Holding med dess samtliga anslutna företag har publicerat preliminär information om försäljning och kundservicetjänster för Tyskland i Europeiska unionens officiella tidning.

Inför ett eventuellt anbud (tidigast 2027) på en lösning för ”sälj- och kundservicetjänster för Tyskland” genomför ÖBB nu en marknadsundersökning för att få en överblick över de lösningar som finns på marknaden inom detta område.

Konkurrensen ökar

Järnvägsbolaget ÖBB-Personenverkehr AG deltar redan i transportupphandlingar av nya linjer utomlands och söker en leverantör för försäljning och kundservicetjänster i Tyskland. Detta inkluderar särskilt:

• Tillhandahållande av ett försäljningssystem (inklusive mjuk- och hårdvara)

• Tillhandahållande av kundservicetjänster (callcenter, klagomålshantering)

• Löptid på 8–15 år (plus upptrappningsfas)

• Tidigaste driftstart är december 2027

Omfattningen av säljsystemets tjänster (inklusive mjukvara och hårdvara) inkluderar bland annat distribution av biljetter från olika tyska transportföreningar i Bayern-området och inom långväga transporter (föreningstaxor - inklusive MVV-bartariff, DTV-tariff, DB-tariff, SCIC) med automatisk igenkänning av den billigaste taxan , visning av realtidsdata och anslutning till DEFAS (passagerarinformationssystem för all kollektivtrafik i Bayern).

Uppmaning att anmäla intresse

Dessutom vill ÖBB ta över handläggningen av passagerarrättsärenden inklusive handläggning av returbetalningar (biljett och ytterligare reklamationer), kundtjänst (tidtabell och prisinformation, rådgivning, biljettförsäljning, mottagande av reklamationer och förlustanmälningar) samt kategoriseringen och utvärderingen enligt uppdragsgivarens och den regionala järnvägstrafikmyndighetens önskemål.

Intresserade företag som kan leverera tjänsten som beskrivs vid tidpunkten för driftsättningen uppmanas att anmäla sitt intresse i form av en "enkel skriftlig intresseanmälan" senast den 29 september 2023.

Källa: EU:s officiella tidning