Tammerfors spårvägsbolag har valt ut byggföretagen för spårvägens nästa förlängning

Illustration om framtida spårvagnshållplatsen i Birkala-stadsdelen Suupa väster om Tammerfors. Foto: Birkala-Linnainmaa projektplan och WSP.

Styrelsen för Tammerfors spårväg Ab (Tampereen Raitiotie Oy) beslutade nyligen om konstruktörerna och byggarna av spårvägsalliansen Birkala-Linnainmaa vid sitt senaste möte.

Upphandlingsbudgivningen vanns av en grupp företag, med NRC Group Finland Oy och YIT Suomi Oy som byggare och AFRY Finland Oy och Sweco Finland Oy som designers.

Denna nya allians med beteckningen, Tammerfors Spårväg Birkala-Linnainmaa, inleder sitt arbete i början av oktober.

Birkala har 20 206 invånare och har en yta på 104,04 km² och staden är enspråkigt finsktalande. I kommunen ligger Tammerfors-Birkala flygplats och den nya teknikparken Partola Business Park. I kommunen ligger en del av en tätort: Tammerfors centraltätort.

Beräknar totalkostnaden

Under genomförandeplaneringen, det vill säga alliansens utvecklingsfas, upprättar alliansen plan för gator där spårvagnarna färdas, en genomförandeplan och beräknar totalkostnaden för byggandet. I oktober 2024 kan fullmäktige utifrån resultatet av genomförandeplaneringen besluta om byggnation, byggande omfattning och eventuellt genomförande i etapper.

Observationsfoto: Spårvagnshållplats i Birkala på Naistenmattantie nära Suupa, västerut (foto: Birkala-Linnainmaa projektplan och WSP).

Två etapper

Anbudsförfarandet för alliansen Birkala-Linnainmaa fortskred i två etapper. Tre affärsgrupper ansökte till anbudet, som alla uppfyllde de kriterier som ställdes av anbudsgivaren. I den första anbudsfasen utvärderades anbuden för kunskapen och erfarenheten hos nyckelpersonerna, projektgruppen och organisationen, det preliminära schemat för utvecklingsfasen och kostnadsuppskattningens kritik av projektplanen.

Två affärsgrupper valdes ut för den andra anbudsfasen. I den andra anbudsfasen utvärderades projektplanerna för anbuden och de falluppgifter som gjorts i utvecklingsverkstäderna. I slutet av den andra budgivningsfasen gav budgivargrupperna ett priserbjudande.

I det slutliga urvalet av alliansens tjänsteleverantörer lades tonvikten på projektgruppen och organisationen som presenterades av anbudsgivaren (20 procent), projektplanen (40 procent), utvecklingsverkstädernas ärendeuppgifter (15 procent) och priset (25 procent).

Genomförandeplan upprättas

Utöver Tampereen Raitiotie Oy var även representanter från Tammerfors stad och Birkala kommun delaktiga i utvärderingen av anbudsgivarna.

Medlemmar i utvärderingsarbetsgruppen var Tampereen Raitiotie Oy:s utvecklingsdirektör Ville-Mikael Tuominen som gruppens ordförande och projektledare Markus Keisala, Tammerfors utvecklingsdirektör Milko Tietäväinen och Birkala kommuns samhällsledare Jouni Korhonen.

En genomförandeplan upprättas från Linnainmaa till Birkala-stadsdelen Suupa, tre genomförandealternativ utarbetas som underlag för Birkalas beslutsfattande.

Under våren 2023 godkände kommunfullmäktige i Tammerfors stad och Pirkkala kommun projektplanen för spårvägsprojektet Birkala-Linnainmaa och beslutade att inleda utvecklingsfasen för spårvägsalliansen Birkala-Linnainmaa.

Källa: Tampereen Raitiotie Oy