Alla 56 tunnlar vid Tysklands största järnvägsprojekt, Stuttgart 21, har grävts färdigt

Andra genombrottet i Obertürkheimtunneln Fotokälla/kredit: Deutsche Bahn Projekt Stuttgart–Ulm

Den sista svåra byggfasen i Stuttgart 21-projektet är färdig. Deutsche Bahn och byggentreprenören har framgångsrikt borrat igenom alla projektets tunnlar. Totalt grävde gruvarbetarna cirka 56 kilometer tunnlar. Med det sista tunnelgenombrottet i den nya flygplatstunneln har en historisk milstolpe i Stuttgart 21-projektet nåtts.

Slutförandet av tunnelgrävningen firades i mitten av september 2023 av högt uppsatta representanter för Deutsche Bahn, federala, statliga och lokala politiker, Europeiska kommissionen, Stuttgarts flygplats och byggbranschen tillsammans med andra hedersgäster.

Berthold Huber, chef för infrastruktur på Deutsche Bahn:

- Drygt 56 kilometer tunnel, byggd mitt i storstaden, under mässan, mitt på en flygplatsplats, under Neckar, under tv-tornet - utmaningarna var talrika. Tunnelgrävningen är nu klar. Gruvarbetarna kan vara stolta över sig själva! Deras arbete under jord är avgörande för mobilitetsövergången, som miljontals människor och godstransporter drar nytta av.

Järnvägsprojektet Stuttgart 21 består av två delar: för det första nybygget av Stuttgarts centralstation (Stuttgart 21) och nybygget av höghastighetslinjen Wendlingen-Ulm. Järnvägen planerar officiellt att sätta hela projektet i drift 2025.

Stuttgart järnvägsknutpunkt och prestanda

Stuttgart 21 inkluderar omgestaltningen av Stuttgarts järnvägsnav. Järnvägsstationen ersätts av en lågt belägen genomfartsstation och kopplas till befintliga sträckor. Kopplingen till den nya linjen Wendlingen-Ulm är en del av projektet.

Ny linje Wendlingen-Ulm

Nära kopplat till bygget av Stuttgart 21-projektet är byggandet av den nya höghastighetslinjen från Wendlingen till Ulm. Planerna förutser användning för både långväga transporter och regionala transporter.

Centralstationen

Åtgärder:

Placering av den nya centralstationen i Stuttgart

Planering av en ny tunnelbanestation

Planerarna tar reda på planeringen för den nya tunnelbanestationen och tillhörande byggprojekt i Stuttgart värderar effekterna på Stuttgarts slottspark och genomför godkännandeprocessen.

Stuttgart 21:s tunnlar

Som en del av Stuttgart 21-projektet grävdes åtta tunnlar inom stadsorådet, varav de flesta består av två rör:

• Bad Cannstatt-tunneln

• Feuerbachtunneln

• Tunnelflygplats

• Fildertunnel

• Obertürkheimtunneln

• S-Bahn-tunnel mellan hållplatsen Mittnachtstrasse och S-Bahn-stationen Hauptbahnhof

• Rosenstein S-Bahn-tunnel

• Untertürkheimer Kurve-tunneln

Alla dessa tunnlar är helt utgrävda. Rälsen är nu redan lagd i flera tunnlar: mer än 60 kilometer platta spår har installerats hittills och några av dem når redan den framtida centralstationen.

Källa: Stuttgart 21-projektet/Deutsche Bahn