Nu är Västlänkens bro över E6 färdiggjuten

Bron är nu gjuten Foto: Trafikverket

E6 från Olskroksmotet till Ringömotet stängdes nyligen av för att järnvägsbron, som Trafikverket arbetat med under det senaste året, skulle gjutas. Allt gick som planerat och Västlänkens bro är nu färdiggjuten.

Arbetena med den nya bron startade i april 2022 när den gamla bron revs. Tidigare under året har Trafikverket arbetat med byggnation av brostöd och landfästen samt installerat balksystemet för bron. Nu kunde äntligen brons överbyggnad av den nya järnvägsbron, som i norr kommer att länka samman Västlänken till spåren i Olskroken, gjutas.

Det krävdes mycket planering och koordinering för att utföra gjutningen. Varje minut var väsentlig för att trafiken inte skulle påverkas längre än nödvändigt. Under gjutningstiden var fyra betongpumpar hela tiden igång och det pågick ett rullande flöde av betongbilar med ett intervall på sex minuter. Totalt gick det åt cirka 1250 kubikmeter betong. 

Gjutningen gick helt enligt plan, och därefter fanns tid för efterarbeten såsom täckning, vattning och städning. Trafiken kunde börja rulla igen klockan 11.30 på söndagen som utlovat.

Källa: Trafikverket