Nytt transportkoncept mellan Kina och Sverige

Foto: Full Load Solutions Sweden

Nu lanserar DB Cargo Full Load Solutions ett nytt koncept för transporter som går från dörr till dörr mellan Kina och Sverige, nämligen Sea/Rail. Sjö- och tågfrakt kombineras för att skapa ett miljövänligt, tids- och kostnadseffektivt alternativ till klassisk flyg- och sjöfrakt.

Redan på tidigt 2000-tal började Full Load Solutions, då i DB Schenkers regi, bedriva godstransporter på järnväg mellan Kina och Sverige och 2013 tog det fart ordentligt. Sedan dess har förfrågningarna strömmat in och volymerna har ökat stadigt. På senare tid har man sett ett behov av att utveckla produkten ytterligare för att kunna tillgodose fler företags krav och önskemål. Däribland finns krav om att transporter ska undvika att passera genom Ryssland.

Efter en intensiv utvecklingsprocess har ett upplägg tagits fram där godset, istället för att gå med tåg genom Ryssland, transporteras med båt mellan Kina och södra Europa. Produkten Sea/Rail, är ett alternativ till klassisk flyg-, sjöfrakt och är applicerbart för både import och export. Det är en helhetslösning som täcker hela sträckan från dörr till dörr där transportföretaget har övergripande kontroll på transporten och erbjuder även tilläggstjänster som import- och exportförtullning, tulltransitering och lagring av gods.

Fördelarna:

  • Mer miljövänligt och kostnadseffektivt än flygfrakt.
  • Total ledtid på 30-35 dagar mellan Kina och Sverige, vilket är kortare än klassisk sjöfrakt.
  • Välj mellan 20', 40' och 40' HQ container.
  • Accepterar i stort sett alla godsslag, även farligt gods.
  • Personlig kontakt med kunnig personal som sitter lokalt i Sverige och hanterar transporterna.
    bild
    Foto: Full Load Solutions Sweden