Tågföretagen valde Monica Lingegård till ny ordförande

Monica Lingegård. Foto: Tågföretagen

Monica Lingegård, vd SJ AB, valdes till ny ordförande för Tågföretagen på årsmötet den 30 maj.

De frågor som har fokus nu är att få ordning på processen kring tågplanearbetet, att öka kapaciteten i järnvägsnätet samt fortsatt jobba med de reformer som Tågföretagen har tagit fram för att få fler människor och mer gods på järnvägen.

− Vi kommer som första fråga att fokusera på att få ordning på tågplaneprocessen och balans i avtalen mellan Trafikverket som leverantör och tågföretagen, säger Monica Lingegård.

Monica Lingegård tar över efter Ted Söderholm som lett Tågföretagens styrelse sedan 2020.